– En stor seier for jordvernet

En samlet næringskomité på Stortinget har i dag blitt enig om at det skal utarbeides en strategi for å styrke jordvernet. – Det er svært viktig for norsk landbruk og norsk matproduksjon, at et samlet Storting nå ber regjeringen om en helhetlig jordvernstrategi for å styrke jordvernet, sier Venstres landbrukspolitiske talsperson Pål Farstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 - Det er svært viktig for norsk landbruk og norsk matproduksjon, at et samlet Storting nå ber regjeringen om en helhetlig jordvernstrategi for å styrke jordvernet, sier Farstad.

– Det er svært viktig for norsk landbruk og norsk matproduksjon, at et samlet Storting nå ber regjeringen om en helhetlig jordvernstrategi for å styrke jordvernet, sier Farstad.
Foto: Øivind Leren

Landbruk

Foto: E.Ringnes

– Dette er en stor seier for jordvernet og viser at næringskomiteen tenker i et generasjonsperspektiv, sier KrFs Line Henriette Hjemdal som var saksordfører under komitebehandlingen.

Enstemmig tilslutning
Kristelig Folkeparti og Venstre er svært fornøyd med at det nå er enstemmig tilslutning til forslaget som Venstres fremmet i desember 2013.

– Vi har lenge sett en «bit for bit» forvaltning av matjord. Det fører til at jord som burde vært brukt til matproduksjon brukes til andre formål. Med en helhetlig jordvernstrategi kan vi nå få en slutt på det, sier Farstad.

Les også: 06.12.2013: Vil stanse nedbygging av matjord

– Jordvern er en sak som mobiliserer et bredt engasjement, og jeg så derfor tidlig et potensial for å samle komitéen om en helhetlig jordvernstrategi. Så sent som i dag falt de siste bitene på plass, sier Hjemdal.

Faktorer i jordvernstrategi
Komitéen peker på en rekke faktorer som bør drøftes inn i en jordvernstrategi:
• Klarere nasjonale føringer og retningslinjer for et styrket jordvern
• Lovfeste vernehjemmel i jordloven
• Insitamenter til god agronomi
• Jorderstatningsfond som sørger for at utbygger skal betale for nydyrking
• Jordflytting
• Økt bruk av jordsmonnskartlegging i planarbeidene

Bred politisk vilje
Av de mange målene komitéen er enig om trekker Hjemdal og Farstad særlig frem målene knyttet selvforsyningsgrad og matproduksjon.

– Igjen slår en samlet komité fast at vi skal øke selvforsyningsgraden og matproduksjonen, og peker på at dette krever en større bevissthet om ivaretakelse av jordressursene. Dette er ambisiøse mål, men med en så bred politisk vilje knyttet til disse målene tror jeg at vi skal få det til, sier Hjemdal og Farstad i en felles pressemelding.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**