Gruppemøte i Nordre Aker Venstres bydelsgruppe mandag 24. mars

Møtet holdes i bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, kl. 19 — 20.30. Møterom Bakke Mølle, 5. etasje.
Bli informert om hva som skjer politisk i bydelen og byen og det er en meget god anledning til å fremme dine synspunkter før torsdagens møte i bydelsutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Minner om åpent gruppemøte i Nordre Aker Venstres bydelsgruppe.
Mandag 24. mars kl. 19 — 20.30
Møtet holdes i bydelsadministrasjonens lokaler i Nydalsveien 21, Møterom Bakke Mølle, 5. etasje.
Bli informert om hva som skjer politisk i bydelen og byen og det er en meget god anledning til å fremme dine synspunkter før torsdagens møte i bydelsutvalget. Noen aktuelle saker er:
Status kulturstasjon/kulturlokaler
Tennishall på Disenjordet
Frysjaveien
Miljøgate Sognsveien
Trafikk i Betzy Kjelsbergs vei
Årsrapport SaLTo

Elektronisk sakskart til bydelsutvalgets møte 27.03.14 er publisert på bydelens nettsider:
http://www.bydel-nordre-aker.oslo.kommune.no/lokalpolitikk/saker_og_protokoller/

Det blir også styremøte i etterkant av gruppemøtet ca. kl. 20.30 — 21.30
1. Fra hovedstyremøtet
2. Fra gruppemøtet i bystyret
3. Valg 2015 — Nominasjonsprosessen
4. Valg 2015 — Programarbeidet
5. Medlemsstatus
6. Landsmøtet 2014
7. Eventuelt

Med hilsen
Nordre Aker Venstre
v/Gunnar L. Brevig, leder
Telefon 9599 6185

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**