Henvisningskravet for abort må fjernes

Venstrekvinnelagets forslag til uttalelse fra Venstres landsmøte 4.-6. april på Fornbu.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Henvisningskravet for abort må fjernes

For de fleste kvinner som søker abort vil en rask gjennomføring av inngrepet oppleves som mindre belastende. Alle kvinneklinikker, fødeavdelinger og gynekologiske avdelinger må ta imot abortsøkende direkte slik det også er nedfelt i abortlovens paragraf § 14. «Regionale helseforetak skal organisere sykehustjenesten slik at kvinnen innen helseregionen til enhver tid kan få utført svangerskapsavbrudd, jf. lov om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a». Denne plikten er presisert i forskrift. Likevel er ikke alle sykehus like positive til at den abortsøkende kommer direkte til dem.

Reservasjonsdebatten har åpnet for mange fortellinger om dårlige møter hos fastlegen. Kvaliteten på fastlegens oppfølging varierer sterkt. Det er også viktig at fastlegebesøk ikke skal bli et krav. En kvinne som har bestemt seg for abort trenger ikke «obligatorisk» rådgivning fra fastlegen. Det å forvente at kvinner skal gå via henvisning fra fastlege kan også være med på å frata kvinnen anonymitet.

For Venstre er det viktig at menneskene settes foran systemer. Dagens ordning med en førstelinjetjeneste som skal henvise til sykehus eller gynekologisk poliklinikk kan bli en utfordring i framtiden hvis reservasjonsmuligheten for fastleger blir vedtatt. Det å informere og henvise abortsøkende kvinner til sykehus der det utføres abort er bare én av fastlegenes mange oppgaver. Ved å overføre denne oppgaven til institusjoner som utfører inngrepene finner man en løsning som gagner alle berørte parter, i tillegg til å frigjøre tid og ressurser til en ellers travel fastlegehverdag.

Det er lovfestet at kvinner som ønsker abort kan ta direkte kontakt med sykehus eller institusjon som er godkjent for å utføre svangerskapsavbrudd, men mange kvinner vet ikke om denne muligheten. Det har druknet i debatten om reservasjonsrett. De fleste sykehus har direkte mottak allerede i dag, noe som burde bli vanlig praksis over hele landet i overskuelig framtid. Det vil også være fornuftig å opprette en nasjonal aborttelefon som abortsøkende kvinner kan bruke for å bestille inngrep. Dette kommer til å ha en tidsbesparende effekt som fører til at inngrepet blir raskere gjennomført fordi et unødvendig mellomledd faller bort. For mange abortsøkende kvinner vil dette være mindre belastende enn å gå via fastlegen.

Norges Venstrekvinnelag NVKL

Styret NVKL

Foto: Trude Sletteland, styret i NVKL

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**