Renovasjon og urettferdighet

I dagens kommunestyre stilte både Senterpartiet og KrF spørsmål om renovasjonsordningen som i dag pålegger hytteeiere i Harstads øyrike en tvungen og forholdsvis stor avgift, men hytteeiere på Hinnøysiden slipper unna. Fungerende ordfører Jan Fjellstad gav et svar om bakgrunnen for ordningen, men ikke minst viste han også til en mulig framtidig løsning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

søppeldunker for resirkulering

Foto: microsoft

Da Bjarkøy ble en del av Harstad ble ordningen med tvungen renovasjonsavgift på hytter og fritidsboliger videreført i dette området, mens man i vedtak i kommunestyret beskrev at det samme skal innføres over tid på Hinnøy-siden. KrF og Sp etterlyste nå “over tid” var; hvor vel tilbakemeldingen var at dette så man for seg kunne være på plass i 2015.

Viktigere var det da når Jan Fjellstad trakk inn prosessen blant annet Venstre har tatt aktiv del i med å se på innsamling og håndtering av avfall, blant annet gjennom sin interpellasjon “Grenseløst miljøsamarbeid”. Jan Fjellstad har i etterkant av dette deltatt i ei arbeidsgruppe i HRS som har foreslått at HRS tar over innsamlingen for hele HRS sitt område, inklusiv Harstad og Narvik – og arbeidsgruppens innstilling er nå også vedtatt av representantskapet i HRS. En slik omlegging vil kunne gi ytterligere stordriftsfordeler på innsamlingen, og i realiteteten innebære en annen og rimeligere ordning for hytteeierne. Saken er ventet til kommunestyret i april, noe Venstre ser fram til.

Interpellasjonen: Grenseløst miljøsamarbeid
Arbeidsgruppas innstilling

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**