Svært vanskelig med bybanetunnel

Ny rapport viser at det vil bli svært vanskelig å legge Bybanen med tunnelinnslag i Vetrlidsallmenningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Les mer om saken hos BA eller hos BT.

Det viser en ny rapport som byrådet la frem torsdag ettermiddag.

Utredningene er gjort i forbindelse med bybanetraseen fra Byparken til Åsane.

I rapporten kommer det frem at tunnelinnslag ved Kjøttbasaren blir uhyre vanskelig på grunn av store konflikter med eldre tids kulturminner og automatisk fredet bygrunn.

Andersland_Bybanen

Foto: Mathias Fischer

Venstre er skuffet
Venstre er skuffet over at det tilnærmet umulig å legge Bybanen med tunnelinnslag i Vetrildsallmenningen.

— Vi mener at alternativet langs Bryggen totalt sett er det beste, men en tunnel inn Vetrlidsallmenningen kunne vært et akseptabelt kompromiss. Nå slår rapportene fast at det er tilnærmet umulig, sier Julie Andersland, gruppeleder for Venstre og nestleder for komite for miljø og byutvikling

Hun mener at med tunnelinnslag i Vetrlidsallmenningen kunne man fått med den helt avgjørende holdeplassen på Torget, men samtidig unngått å legge Bybanen langs Bryggen som mange er skeptiske til.

— Dessverre viser den nye rapporten at tunnelinnslag i Vetrlidsallmenningen vil være en stor trussel både mot eldre og nyere kulturminner, mye større enn de andre alternativene. Dessuten vil det gjøre det så og si umulig å stenge Bryggen for biltrafikk, og det er jo et mål alle er enige om, sier hun.

Må grave opp Byparken
Rapportene viser også at det er svært vanskelig å bygge undergrunnsstasjon i Christies gate uten å grave opp Byparken.

Christies gate er hovedåren for buss og bil gjennom sentrum. Å grave den opp vil skape totalt kaos i byggeperioden.

I rapporten kommer det frem at endestoppet til Bybanen i Kaigaten må legges og at man må fjerne trerekken i Byparken for å gi plass til buss.

— En 125 meter lang og 11 meter dyp kulvert i Kaigaten vil gi et enormt inngrep i Byparken. Høyre har sagt at de vil bygge undergrunnsstopp i Christies gate uten å grave hull i bakken, men det er selvsagt umulig, sier Andersland

Andersland mener rapportene ellers sier lite nytt.

— Notatene viser det vi har visst lenge: En undergrunnsbane betjener sentrum dårligere enn en dagløsning, og koster mer. Dersom kollektivtrafikk og byutvikling skal være førsteprioritet, er det fremdeles ingen grunn til å velge tunnel, mener Anderland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**