Venstre vil gratulere Harstad som regodkjent Safe Community

Under en høytidelig seremoni med sang, taler, fanfare og signering ble i dag Harstad regodkjent for andre gang som Safe Community. I sin tid var vi først i Norge som Safe Community, i dag var vi første by i verden som for andre gang mottok regodkjenning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Safe Community

Foto: Maria Serafia Fjellstad

I Marianne Bremnes´fravær var det i dag Jan Fjellstad som bekledte ordførerrollen, og redegjorde for den snart tredve år lange tradisjonen med skadeforebyggende arbeid Harstad har bak seg. Historien begynte da overlege Børge Ytterstad registrerte ulykker fra 1985, og markerte med knappenåler på kart hvor de skjedde. Historien utviklet seg da han tok den røde permen under armen, gikk ned på Helsestasjonen og kom i kontakt med helsesøster Solveig Rostøl Bakken. Han trengte flere med på laget, særskilt knyttet opp mot forebygging av brannskader på barn. Dette var utgangspunktet for et unikt samarbeid. Med Børge som lokomotiv, og helsesøstrene som holdt ham på skinnene, knyttet de et solid nettverk, og kunne etterhvert se hvordan tiltak over tid gav resultater. Jan Fjellstad sammenlignet ferden gjennom denne tida med Harstads byvåpen; som bølgene på byvåpenet var det også i dette arbeidet oppturer og nedturer. Harstad fikk i 1994 godkjenning som Safe Community som første by i Norge, ellevte på verdensbasis. Regodkjenningen i 2004 gikk greit, men under prosessen til andre regodkjenning oppdaget vi at vi ikke var like på tå hev som tidligere – og trengte nye runder for å sikre strukturene slik at man fortsatt jobber målbevisst med skadeforebyggende tiltak.

Etter ordførerens historieberetning fulgte WHOs representant Gulbrand Schønberg, som arbeider ved Karolinska. Han trakk fram at alle ulykker prinsipielt er mulig å forebygge, og viste også til at selv om ulykker er det som tar flest leveår får det en forholdsvis liten andel av forskningsmidlene. Han gratulerte Harstad, og berømte vår innsats som rollemodell innen feltet – og pekte på to utfordringer framover. Han rådet Harstad til å reetablere et demonstrasjonsanlegg for kjøkken/strykejern etc for innvandrere og andre, og til å holde et langsiktig fokus, samtidig som vi klarer å dokumentere hvilke resultater vi har fått til.

Harstad Venstre gratulerer Harstad kommune og initiativtakerne bak med nye år som rollemodell innen Safe Community, og vil sammen med kommunen jobbe for et godt fokus på forebyggende arbeid; både innen skadeforebygging og annen helseforebygging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**