FrP og Østfoldbanen

Med sitt råkjør mot den planlagte stasjonsløsningen i Moss, kan FrP bidra til at dobbeltsporet gjennom Moss og utbyggingen videre på Østfoldbanen blir forsinket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Dobbeltspor

Foto: ?

Fylkestinget har enstemmig vedtatt dobbeltspor på Østfoldbanen skal bygges fra nord mot sør. Stortinget har bekreftet dette, altså fra Moss. Derfor er det så avgjørende at det ikke blir forsinkelser. En forsinkelse allerede i Moss kan bety at hele prosjektet forskyves ut i tid og gir store konsekvenser for sluttføringen til Halden. E-6 fylles allerede opp av tungtrafikk og vi må få ferdig dobbeltsporet så vi kan få mer gods på bane.

Når leder i Rygge FrP, Joacim Grønberg i den offentlige debatten sier: «dette er en så viktig sak for Moss og at en mindre forsinkelse (1-2år) ikke bør være viktigere enn den løsningen Moss får for de neste 100 år», blir jeg overrasket og undrende. Dette i et innlegg i debatten om plassering av ny jernbanestasjon i Moss.

Et enstemmig bystyre og de ulike interessentene i Moss har uttalt at hva som enn skjer, inkludert en eventuell vurdering av en annen plassering av jernbanestasjonen i Moss, skal det ikke forsinke utbyggingen av dobbeltsporet. Det er altså ikke Rygge FrP enig i. Er Moss FrP fortsatt enig i det eller er de enig med Rygge FrP?

Oslotoget

Foto: E.Pedersen

I den samme debatten sier Grønberg «Regjeringen har ambisjoner om å satse på hele triangelet uten at prosessen i Moss skal være til hinder for å bygge dobbeltspor videre sydover.» Dette som en kommentar til at Regjeringen, Venstre og KrF har økt penger til planlegging for å kunne forsere utbyggingen av dobbeltsporet på Østfoldbanen.

Dette er oppsiktsvekkende. Her sier lederen i Rygge FrP at de i regjering planlegger å endre på rekkefølgen eller utsette utbyggingen gjennom Moss. Dette er tanker som Venstre ikke kjenner til og som jeg lurer på om andre samarbeidspartier kjenner til. Er det dette FrP faktisk legger til grunn i regjering? Venstre jobber for en sammenhengende planlegging som gjør at utbyggingen av dobbeltsporet skal skje fortløpende. Gjør ikke FrP det lenger?

Tidligere er det i debatten ikke avvist at jernbaneutbyggingen kan vente til endelig løsning for vei er vedtatt. Det har sågar vært nevnt at det er aktuelt å se en veiutbygging i Moss i sammenheng med en fast veiforbindelse over fjorden. Er det dette lederen i Rygge FrP sikter til?

Dette har heldigvis ordføreren i Moss vært tydelig på er uaktuelt. Han har, slik jeg oppfatter det, et stort flertall bak seg. Jernbaneløsningen må komme så raskt som mulig. Utbygging av ny veiløsning i Moss trengs uansett løsning på fergetrafikken og uansett fast veiforbindelse over fjorden.

Det legges parallelle planer som tar hensyn til hverandre men jernbaneplanleggingen er kommet så langt at det er snakk om byggestart om tre-fire år. Vi kan ikke vente til alt kan bygges samtidig. Da vil dobbeltsporet nok en gang bli skjøvet på slik at vi igjen ikke vet når det vil bli ferdig.

Sindre Westerlund Mork

Foto: Truls Breda

Jeg skulle gjerne hatt svar fra Moss FrP om partiet er på et dobbeltspor, men i en helt annen betydning enn for oss andre?

Sindre Westerlund Mork (V)
Gruppeleder i bystyret og fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**