Terje Rønning (V) etterlyser framdriften med Terrassen

“Hvor står Terrassen”, spør Venstres gruppeleder Terje Rønning i sitt grunngitte spørsmål til ordføreren. Rønning vil vite hvordan det står til med framdriften til denne potensielle byperlen. Spørsmålet bevares i kommunestyremøtet på torsdag. Les hele Rønnings spørsmål her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre har i en interpellasjon i august 2012 og i forbindelse med økonomi- og strategiplanen juni 2013 tatt opp spørsmål vedrørende Terrassen.

I svaret på interpellasjonen i august 2012 mente ordføreren at det var gitt en rammetillatelse og eier måtte få rimelig tid til å realisere en utbygging i henhold til gjeldene reguleringsplan.

I forbindelse til økonomi- og strategiplan fremmet også H, V, FrP og Krf følgende forslag:
Vi ønsker å bidra til å utvikle Terrassen til allmennyttig formål/eventuelt friområde jfr. vedtak i k.sak 0008/12. Mesnaelva er Lillehammers historiske livsnerve og videreutvikling av vassdraget sees i sammenheng med Terrassen.

Dette forslaget fikk da flertall i formannskapet, men i kommunestyret ble dette omgjort etter ønske fra ordfører på grunn av pågående forhandlinger.

Rammetillatelsen for utbygging av Terrassen har nå gått ut og vi er kjent med at Rica Hotels har fått nye eiere. Om Terrassen følger med på denne handelen vet vi ikke, men rammetillatelsen for utbygging av Terrassen var tuftet på en samdrift med hotellet og har således ikke samme formål.

Ordføreren fikk som følge av interpellasjonen i august 2012 følgende oppgave:

1. Kommunestyret gir ordføreren i oppdrag å kontakte eier av Terrassen for å avklare
videre fremdrift og planer for stedet. Videre bes ordføreren klargjøre hva som er mulig å
restaurere eller rehabilitere av anlegget, hvilke mulige bygningsmessige tiltak som er
påkrevd, samt mulig driftsmessig konsept for stedet.
2. Om grunneier retter forespørsel om overtakelse av Terrassen gis ordfører myndighet til
å innlede forhandlinger om dette.
3. Et eventuelt kjøp av Terrassen fremmes som egen sak til formannskapet for endelig
vedtak.
4. Om Lillehammer kommune på et tidspunkt overtar Terrassen, gis Planutvalget i oppgave
å vurdere en omregulering av Terrassen og området rundt.

Venstre stiller spørsmål om hva som er gjort og hvordan framdrift i denne saken er.

Terje Rønning er en kjekk kar

Foto: Sanna Sarromaa

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**