IDAG: Møte i Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalg for næring, plan og miljø har møte kl. 1800 i dag, på rådhuset i Sundet. Se sakslisten her. Venstre er ikke representert i utvalget. NB! Husk at møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


SAKSLISTE:

DS 14/38 (14/314) Gbnr. 96/558 -Råholt – Vedtak: Godkjenning av tiltak for oppføring av garasje – Godkjent

DS 14/39 (12/2542) Gbnr. 95/135 – Råholt – Vedtak: Oppføring av tilbygg – Godkjent

DS 14/40 (12/2933) Gbnr. 94/95 – Råholt -Vedtak om dispensasjon og tillaltelse til oppføring av uthus – Godkjent

DS 14/41 (13/3023) Gbnr. 129/167 – Eidsvoll verk Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av 4-mannsbolig samt garasjer – Godkjent

DS 14/42 (14/511) Gbnr. 88/175 – Dal -Vedtak: Søknad om tillatelse til tilbygg. – Godkjent

DS 14/43 (14/436) Gbnr. 44/8 og 9 Eidsvoll – Vedtak:- Oppføring av garasje – Godkjent

DS 14/44 (14/170) Gbnr. 96/559 – Råholt – Vedtak: Oppføring av enebolig – Godkjent

DS 14/45 (13/3807) Gbnr. 92/800 – Dal – Vedtak: Søknad om rammetillatelse for senere oppføring av enebolig- Godkjent m/vilkår

DS 14/46 (13/3109) Gbnr. 10/61 – Eidsvoll – Vedtak: Søknad om rammetillatelse ifm. oppføring av bolig – Godkjent

PS 14/16 (13/2754) Forslag til detaljreguleringsplan for gbnr 76/36, 48 m.fl. – “Sollia”

PS 14/17 (11/3248) Detaljreguleringsplan for Martin Johansens veg gbnr. 95/74, 130 m.fl. sluttbehandling

PS 14/18 (13/3946) Gbnr.237/7 – Søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt og hyttetomt

PS 14/19 (11/4732) Gbnr.15/5 – Søknad om dispensasjon og tillatelse til fradeling av 4 boligtomter

PS 14/20 (14/49) Gbnr.138/209 – Søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt

PS 14/21 (14/380) Søknad om deling av Alnes, gbnr. 251/1 i Eidsvoll. Søker: Tor-Henning Flesvik, Feiring.

PS 14/22 () Eventuelt

RS 14/10 (13/3928) Gbnr.74/4 – Eidsvoll – Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal Godkjent m/vilkår

RS 14/11 (14/302) Gbnr.127/83,127/82/127/1 og 900/2 – Råholt -Søknad om tillatelse til fradeling -Godkjent m/vilkår

Du finner innkallelsen og sakslisten her.

NB! Husk at møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**