Jordvern

Vellykket faglig og politisk møte på Tungenes fyr i kveld tirsdag 25. mars. Jordvern og landbruk, regi Randaberg Venstre og Randaberg Bondelag. Nært på 100 personer var til stede på det vi kaller en konstruktiv debatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Jordvern og langsiktig grense for landbruk var tema. Rektor og professor Dag Jørund Lønning, Odd Arild Kvaløy, Dagfinn Hatløy fra Fylkesmannen og Jarle Bø innledet, og Tom Hetland fra Aftenbaldet var møteleder for møte som varte i 2,5 time. Eget lokalpolitikerpanel og spørsmål fra salen bidro til en god og varm debatt. Mye tyder på at jordvernet og landbruket går lysere tider i møte ved neste politiske korsvei.
Arrangementet må oppfattes som en stafettpinne for Venstrelag og Bondelag i andre kommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**