Samarbeidsorgan er IKKE et supperåd

Det har blitt gjennomført fem felles formannskapssamlinger mellom Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg i inneværende valgperiode. Disse ble i dag kategorisert som et supperåd av et av APs formannskapsmedlemmer i Sola. Da kommuneplanutvalget behandlet en sak om kommunenes felles virkemidler for boliger og vekstutfordringer, reagerte Venstre sterkt på merkelappen som ble hadde blitt satt på de felles formannsskapsmøtene. En slik merkelapp er lite konstruktiv i det videre arbeidet påpekte hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Anja Berggård Endresen fra Venstre, har vært til stede på alle disse møtene og synes det har vært et fruktbart samarbeid å kunne dele utfordringer og løsningsforslag sammen med andre formannskapsmedlemmer i regionen. Hun påpekte likevel at i fremlegget som idag ble presentert, savnet hun flere konkrete virkemidler i det videre arbeidet med utviklingen av flere boliger og gode bomiljøer i Sola.

Denne saken vil administrasjonen måtte arbeide videre med for å sikre kommunen en best mulig innflytelse på den videre utbyggingen av boliger i kommunen. Det er viktig for Sola å sikre nok boliger, men at vi også kan sikre nok variasjon av boligtilbud for å imøtekomme behov til folk i alle livsfaser og aldersegmenter. I sitt innlegg pekte Berggård Endresen på områder på Skadberg og Berheim der det nå ved nye reguleringer bør tilrettelegge for større variasjon av boliger slik at man også kan ha et tilbud til familier med større barn.
“Vi har vært flinke til å bygge ut for førstegangsetablerere, men vi må ikke glemme ut at disse også etterhvert får andre boligbehov og må sørge for at de også kan få tilgang på andre typer boliger enn de aller minste.”

Anja Berggård Endresen

Foto: Joachim Steinbru

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**