Jordvern

Sola Venstres kommunestyremedlemmer deltok i går på et møte om jordvernet og de utfordringer jordvernet har i vekstregionen vi bor i. Venstre vil styrke jordvernet, og våre Stortingspolitikere har bedt regjeringen utarbeide en nasjonal jordvernplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det er et nasjonalt anliggende at vi som land har tilstrekkelig med landbruksareal. Bit for bit-strategien kan ikke fortsette. For Venstre har dette vært et viktig anliggende lenge. Derfor fremmet Venstre forslag om en helhetlig jordvernplan i Stortinget like før jul. Torsdag 20. mars i år avga næringskomiteen innstilling i saken. Sammen med alle andre partier i komiteen har Venstre fått flertall for forslaget, og partiene ber regjeringen i egnet form fremme forslag for Stortinget om en helhetlig jordvernstrategi.

Jordvern

Foto: Ragnhild Helseth

Det er en stor sier og det er en særdeles viktig seier. Det er gledelig at begge regjeringspartiene står samlet bak forslaget. Det er gledelig overraskende at Arbeiderpartiet er med. Dette er nye signaler fra sosialdemokratene. I sitt innlegg i debatten igår pekte Venstres Berggård Endresen på at det var bare et drøyt år isden at APs nestleder Helga Pedersen uttalte i et oppslag i “Nationen” i februar i fjor “at hensynet til for eksempel naturmangfold og jordvern har stoppet helt, forsinket eller fordyret byggeprosjekter. Hensynet til alt fra frosker til salamandre og hekkende hubroer har kostet tid og penger, noe Arbeiderpartiet nå vil ha en slutt på.”

Pedersen sier videre at kommunene ikke lenger kan vegre seg mot å legge ut områder til boliger. De må nå sine mål i henhold til befolkningsveksten, sier hun.

Jordvern

Foto: Venstre

Med dette som bakgrunn berømmet Berggård Endresen det nye flertallsvedtaket om styrking av jordvernet og satte pris på de nye taktene hos noen av partiene som hadde stemt for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**