Arne Magnus Berge valgt inn i styret i Tønsberg Hovedvegfinans AS

Nøtterøy Venstres Arne Magnus Berge ble i formannskapsmøtet 19.03.2014 oppnevnt til Nøtterøy Kommunes representant i styret for Tønsberg Hovedvegfinans AS

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Bompengeselskapet Tønsberg Hovedvegfinans AS står idag for delfinansieringen av utbyggingen av Tønsbergpakkens fase 1, som etter planen skal være ferdig nedbetalt i 2015

 Arne Magnus Berge

Arne Magnus Berge
Foto: Privat

Styremedlemmene i selskapet velges for to år av gangen. Tønsberg Hovedvegfinans ledes av et styre hvor medlemmer velges fra Vestfold fylkeskommune og fra Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner. Berge er i denne omgang valgt frem til 2016.

Selv om det fra høsten 2015 er planlagt at bomringen i Tønsberg legges ned, ettersom bypakke 1 da vil være ferdig finansiert, blir det sansynligvis bare fritt leide på tønsbergveiene en liten periode.

Bomstasjon

Foto: www.dinside.no

Det er forslag om nye bommer i forbindelse med nye veier og prosjekter. Men det er bred politisk enighet om at ingen bommer skal settes opp, før veiene og prosjektene er gjennomført, og klare til bruk. Det vil derfor ta en god stund før nye bommer kommer på plass. Bare planleggingsarbeidet for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy vil tidligst være ferdig i 2017/2018.

Dessuten jobbes det for tiden også med å danne et statlig bompengefinansieringsselskap, som skal erstatte de lokale vegfinansieringsselskapene. Bompengeselskapet Tønsberg Hovedvegfinans kan således være avviklet før bompengeinnkreving igjen blir aktuelt i Tønsbergregionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**