Øystein Nilsen debuterte i fylkestinget

På fylkestingets siste dag debuterte Øystein Nilsen, bare få dager etter at han rykket opp på varalista.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Nilsen hadde ordet under debatten om en eventuell uttalelse i den pågående forhandlingen mellom lærerne og KS. Nilsen uttrykte forståelse for problematikken, men oppfordret til å la partene forhandle. Eventuelle innspill må skje til KS.

Øystein Nilsen hadde også hovedinnlegget i sak om Eierskapsmelding Troms sikkerhetssenter. Der anbefalte han salg, i tråd med Fylkesrådens og komiteens innstilling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**