Spør om når boligtomtene i Åsen er klare

Venstres Karl M. Buchholdt utfordrer ordfører Robert Svarva i formannskapsmøtet på onsdag om når de ferdig regulerte boligtomtene i Åsen er klare for salg. – Det ene for å legge til rette for Åsen som et attraktivt bosted — det andre for å legge til rette for en strategi som kan utnytte fordelene ved å ha nærhet til Trondheimsregionen, sier Karl M. Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Ifølge opplysninger gitt på Levanger kommunes nettside er Levanger kommune i gang med utbygging av boligtomter i Vollamarka og Fossingtrøa i Åsen. Ifølge de opplysninger som er gitt er 4 av 7 tomter i Vollamarka straks klare for salg, mens Fossingtrøa skal ha byggeklare eneboligtomter høst / tidlig vinter 2013.

Å tiltrekke seg nye innbyggere blir statig viktigere for en kommunes utvikling. Dette forutsetter at vi har rikelig med utbyggingsklare boligtomter rundt omkring i kommunen. Det må også være en forutsetning at kommunen er i stand til å vise hva vi har å tilby — både i forhold til pris på tomtene(som enda ikke er fastsatt for Åsen sin del) og størrelsen på dem.

Det er veldig viktig at kommunen er i stand til å tilrettelegge for tomteutvikling i Åsen. Det ene for å legge til rette for Åsen som et attraktivt bosted — det andre for å legge til rette for en strategi som kan utnytte fordelene ved å ha nærhet til Trondheimsregionen.

Spørsmål til ordføreren
Når er tomtene i Vollamarka og Fossingtrøa klare for salg?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**