Gjester på Venstres landsmøte 2014

Venstres landsmøte har menneskerettigheter som tema. Flere nasjonale og internasjonale gjester vil tale til landsmøtet, blant annet Michael Ignatieff, Jan Egeland, Maria Amelie og Ghazi Gheblawi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Se også landsmøtesidene for program og praktisk informasjon.

MICHAEL IGNATIEFF

Michael Ignatieff

Foto: Georges Alexandar, CC-lisens

Michael Ignatieff er professor ved Kennedy School of Government, Harvard University, og Munk School of Global Affairs, University of Toronto, der han blant annet foreleser i jus, statsvitenskap og menneskerettigheter.

Ignatieff er også liberaler og tidligere politiker. Han tjente som leder for Venstres søsterparti The Liberal Party of Canada, og som Leader of the Opposition fra 2008 til 2011.

Ignatieff har skrevet en rekke bøker, blant annet The Needs of Strangers, (1984), Scar Tissue (1992), Blood and Belonging, (1993) The Warriors Honour, (1997) Isaiah Berlin (1998) The Rights Revolution (2000) Human Rights as Politics and Idolatry (2001), The Lesser Evil: Political Ethics in an Age of Terror (2004), Fire and Ashes: Success and Failure in Politics (2013).

Ignatieff taler til Landsmøtet lørdag kl 14:00.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

JAN EGELAND

Jan Egeland

Foto: Wikimedia

Jan Egeland er generalsekretær i Flyktninghjelpen, en uavhengig, humanitær organisasjon som gir hjelp, beskyttelse og varige løsninger til mennesker på flukt over hele verden.

Egeland har hatt mange verv knyttet til internasjonal utviklings- og menneskerettighetspolitikk. Han har vært visegeneralsekretær i FN med ansvar for humanitære forhold og nødhjelp. Han har vært direktør for Human Rights Watch Europe og visedirektør for samme organisasjon globalt.

I Norge har Egeland blant annet vært direktør for Norsk Utenrikspolitisk institutt, generalsekretær i Norges Røde Kors, styreleder i Amnesty International Norge, og statssekretær i Utenriksdepartementet (for Arbeiderpartiet).

Egeland taler til Landsmøtet fredag kl 20:00.

MARIA AMELIE

Maria Amelie

Foto: Roy Sigurd Karlsbakk

Maria Amelie er en russiskfødt journalist, blogger og aktivist som er mest kjent for boken Ulovlig norsk, og for sin rolle som person uten lovlig opphold i Norge, en såkalt papirløs.

Maria Amelia arbeider som journalist i Teknisk Ukeblad. Hun er utdannet innen sosialantropologi, og har en master i kunnskap, teknologi og samfunn.

Maria Amelie taler til Landsmøtet søndag kl 12:00.

GHAZI GHEBLAWI

Ghazi Gheblawi

Foto: Privat / Twitter

Ghazi Gheblawi er en libysk forfatter, blogger, aktivist og lege. Han har lenge vært en pådriver for demokrati, menneskerettigheter og pressefrihet i Libya. Siden begynnelsen av det libyske opprøret har Gheblawi samlet informasjon og rapporter fra aktivister innenfor og utenfor Libya ved hjelp av sosiale medier.

Bloggen Imtidad fokuserer på kulturelle og samfunnsmessige forhold i Libya og den arabiske verden, og han har publisert to novellesamlinger og dikt på arabisk. For tiden arbeider Gheblawi som klinisk foreleser ved Teaching Center of Barts og London School of Medicine and Dentistry.

Gheblawi taler til Landsmøtet lørdag kl 10:30.

OLEKSANDRA MATVIYCHUK

Oleksandra Matviychuk er en ukrainsk jurist og menneskerettighetsaktivist bosatt i Kiev. Hun er leder for Center for Civil Liberties, en organisasjon som arbeider med å fremme demokrati og menneskerettigheter i Ukraina. Under demonstrasjonene som ledet opp mot den ukrainske revolusjonen fungerte hun som en av talspersonene for Euromaidan SOS.

Matviychuk taler til Landsmøtet lørdag kl 10:50.

SERGEY TKACHENKO

Sergey Tkachenko er en ukrainsk demokrati- og menneskerettighetsforkjemper. Han er fra Donetzk det østlige Ukrania og kommuniserer følgelig mest på russisk. Han leder en regional del av organisasjonen Commitee of Voters Ukraine, og har vært tett på hendelsene i Ukraina de siste månedene. Tkachenko er godt kjent med Norge, og var blant annet valgobservatør i stortingsvalget høsten 2013.

Tkachenko taler til Landsmøtet lørdag kl 11:10, og bruker tolk.

PARALLELLSESJONER

Fredag kl 20:30

1. Menneskerettighetens status
Njål Høstmælingen, direktør ved International Law and Policy Institute
Trine Skei Grande, Venstres leder

3. Tvangsbruk og frihetsberøvelse
Frode Sulland, advokat og leder for Forsvarergruppen av 1977

5. Menneskerettsfiendtlige regimer
Bjørn Engesland, generalsekretær ved Den norske Helsingforskomité
Sofie Høgestøl, stipendiat og foreleser ved Norske senter for menneskerettigheter

7. Personvern og informasjonsteknologi
Eirik Newth, forfatter, blogger og astrofysiker

Lørdag kl 11:30

2. Lov og sanksjonsmyndighet
Kristin Høgdahl, leder for Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter

4. Minoriteter og diskriminering
Rune Berglund Sten og Ervin Kohn, Antirasistisk senter

6. Næringsliv og investeringer
Hans Morten Haugen, førsteamanuensis ved Diakonhjemmets Høgskole
Øyvind Eggen, forfatter og forsker

8. Miljø, klima og generasjonsperspektivet
9. Migrasjon og rettigheter

Rolf A. Vestvik, leder for samfunns- og informasjonsavdelingen i Flyktninghjelpen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**