Næringskommune på nett?

Informasjonen på nett om mulighetene for næringsutvikling i Levanger er fullstendig utdatert og feilaktig, skriver lokallagsleder Per Einar Weiseth i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Innlegg av Per Einar Weiseth – Leder i Levanger Venstre

Per Einar Weiseth

Foto: Fotograf Hattrem

Blant annet kan du på kommunens nettside lese at utvikling av næringsareal i Levanger ivaretas av Levanger næringsselskap. Ved å følge lenken til deres nettsider står det at selskapet ble avviklet i 2011. Videre står det at selskapet ble senere reversert og åpnet for fortsatt drift. Nettsiden ble sist oppdatert sommeren 2012. Et besøk på siden for næringsareal viser at den ikke har vært oppdatert siden 2010. Går vi videre til siden for havna ble den oppdatert siste gang i 2009, og omhander planer fra 2008.

Tilbake på kommunens egen side for næring omtales blant annet strategisk næringsplan 2008-2020. Den beskriver syv ulike fokusområder, med referanse til at tiltak skal utarbeides i løpet av 2009. Det finnes ingen slik tiltaksplan på siden eller noen lenke til den. Hvorvidt den faktisk finnes er ikke godt å si.

Det er lov å håpe at tilstedeværelsen på nett ikke representerer de faktisk forhold når det gjelder kommunens engasjement for næringsutvikling. Nettsidene og informasjonen står til stryk, og vil hverken hjelpe næringsdrivende i kommunen eller andre som vurderer å etablere seg her.

Levanger Venstre ber næringssjefen om å ta et krafttak umiddelbart, og lage nettsider med informasjon som er riktig, lett å finne frem i, og utformet slik at det frister til næringsutvikling i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**