ÅSTA ÅRØEN

«Jeg ønsker at Venstre skal bli førstevalget for flere kvinner», sier Åsta Årøen, og legger til at «det er en helt naturlig rolle for Venstre». Åsta Årøen har som leder av Norges Venstrekvinnelag bidratt til at politisk plattform for NVK er blitt en realitet. Målet videre er å få flere kvinner til å stille som toppkandidater og å flere kvinner med flerkulturell bakgrunn inn i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Åsta Årøen

Foto: BT

Åsta Årøen har vært leder for NVK siden 2011. Hun bor i Bergen og er utdannet jurist i tillegg til master i verdibestemt ledelse. Hun har lang erfaring fra Hordaland og Bergen Venstre, både som folkevalgt og som innehaver av diverse verv. Hun sitter i dag i Bystyret i Bergen hvor hun blant annet er medlem av komite for kultur, idrett og næring og er 1.vara til Stortinget for Hordaland.

Utvalg av politiske verv:
Leder NVK 2011-dd
– sitter som NVK sin rep i Venstres Sentralstyre og Landsstyre
Medlem(NVK) av Venstres programkomite 2012- 2013
Medlem (NVK) av Venstres Velferdsutvalg 2011
Medlem(NVK) av Venstres IU 2010
Leder NVK 2011-dd
Styremedlem NVK 2009-dd
Organisatorisk nestleder Hordaland Venstre 2010-2011
Styremedlem HVKL 2006 — dd
Leder Årstad Venstre 2010
Leder HVKL 2007-2010

Yrkesmessig har hun lang erfaring fra frivillig sektor som ansatt i Kirkens Bymisjon, Røde Kors og Bergen Kirkelig Fellesråd. Hun har særlig jobbet med risikoutsatt ungdom, kvinner i prostitusjonsmiljø, flyktninger og nærmiljøprosjekter. Hun er også en av initiativtakerne til gruppen «Retten til et annerledes barn».

Utvalg av yrkespraksis:
Prosjektkoordinator, Felles Ansvar : 1.12.2011 — 2013
Frivillighetskoordinator Løvstakksiden menighet/BKF aug 2007-dd (permisjons frå 1.3.2012 – dd)
Spaltist Bergens Tidende 2009-2011
Flyktningeguidekoordinator Askøy Røde Kors 1.4.2010 til 1.2. 2011
Flyktningeguidekoordinator Hordaland Røde Kors 1.10.2009-31.12.2009
Prosjektkoordinator, Kirkens Bymisjon i Bergen(2003-2005)
Prosjektleder/vikar Omsorgsbase for kvinner 2001-2002

Åsta Årøen er gift og er mor til 4 barn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**