Filmfabrikken må styrkes

Venstre vil styrke Filmfabrikken på Røstad. Som følge av et godt samarbeid mellom Levanger kommune, TMM produksjon og Tindved kulturhage ble Filmfabrikken åpnet i februar 2012 som en samlokalisering av flere media-, film- og TV-produksjonsselskaper, skriver Venstres

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Innlegg av Karl M. Buchholdt – Formannskapsmedlem for Levanger Venstre

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Utviklingen av en næringsklynge ved Filmfabrikken har vært en suksess. Flere nye selskaper er etablert i bygget, og i 2013 ble det gitt 2,1 millioner kroner fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til infrastruktur ved Filmfabrikken.

I Levanger kommunes årsrapport for 2013 står det at næringsbygget på Røstad, hvor Filmfabrikken holder til, nå er fullt utleid og at videre utvikling av klyngen vil kreve utbygging eller utflytting av leietagere i bygget. Derfor fremmet Venstre i kommunestyret forslag om at kommunen i løpet av 2014 skal utarbeide en videre strategi for utviklingen av Filmfabrikken. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med eksisterende virksomheter i filmklyngen og andre aktører i næringsbygget på Røstad. Forslaget ble vedtatt mot 8 stemmer.

Levanger bør tørre å satse mer på små virksomheter. Næringsaktører innen film- og TV-produksjon består av mange små bedrifter — gjerne enkeltpersonsforetak i vår region. Venstre vil tilrettelegge næringsarealer for et allsidig næringsliv i Levanger. Kommunen må gi forutsigbare vilkår for utvikling og vekst, og gjøre det attraktivt å etablere seg her.

Levanger må i større grad prioritere å bli en næringsvennlig kommune. En styrking av Filmfabrikken vil være et konstruktivt bidrag i så måte. Ved å legge bedre til rette for økt aktivitet ved filmklyngen på Røstad vil vi gi næringsdrivende i mediesektoren større muligheter for å lykkes og videreutvikles. Slik kan vi stimulere til vekst i eksisterende bedrifter og skape sikre arbeidsplasser fremover. Det vil gi Levanger et fortrinn som kommuner som ikke har satset på denne typen næring mangler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**