Fremdrift nominasjonsprosessen fylkestingsvalget 2015

Hordaland Venstres nominasjonsnemnd for fylkestingsvalget er godt i gang med arbeidet. Medlemmer og lokallag har nå kommet med sine første innspill til hvem som bør stå på fylkeslisten. Neste skritt i prosessen er prøvenominasjoner i lokallag og regioner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Alle navn som er spilt inn til nemnda sendes i disse dager ut som en alfabetisk ordnet liste til lokallagene, slik at det kan avholdes prøvenominasjoner der man kan spille inn en prioritert liste. Det er fullt mulig å komme med andre navn enn dem fra oversikten som sendes ut.

Nominasjonsnemndas frist for å motta resultat fra prøvenominasjoner er 15. september

Den 25. august er fristen for kandidatene å melde seg på til intervjuer for topp-10-plasseringer. Nemnda vil deretter informere lokallagene om hvem disse er.
Lokallagene oppfordres derfor til å arrangere medlemsmøter/debattmøter og prøvenominasjoner i tidsrommet 25. august til 15. september ettersom det da vil være klart hvem som stiller til de øverste plassene. På disse møtene kan kandidater til topp-10-plasseringene presentere seg og bli stilt spørsmål om dem selv og viktige spørsmål for dere og eventuelt debattere disse spørsmålene.

Nominasjonsnemnda vil prøve å koordinere disse møtene dersom lokallagene ønsker å arrangere noe slikt. Gi beskjed til nominasjonsnemndas leder Erlend Horn på [email protected]/98619431 og fylkessekretær Gro Gjelsvik på [email protected]/55 55 30 60 dersom dere er interessert.

Informasjon til dagens representanter og nye kandidater
Endelig frist for å stille til topp-10-plasseringer er 25. august. Da må både eksisterende representanter eller nye kandidater gi beskjed til nemndas leder Erlend Horn på [email protected]. Informasjon om den videre prosessen vil da bli tilsendt. Har du spørsmål rundt dette ikke nøl med å ta kontakt

Nemnda har som mål å komme med sin endelige innstilling 14. oktober og nominasjonsmøtet avholdes i Bergen 14. november.

Erlend Horn

Foto: Tor Blaha

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**