IPCC: Klimagasskutt og klimatilpasning

I dag ble IPCCs andre delrapport om klima presentert. Der den første delrapporten uttrykkelig slo fast at klimaendringene er menneskeskapte, viser den andre delrapporten resultatet av klimaendringene. – Rapporten bør få store konsekvenser i måten vi tenker politikk på, sier Ola Elvestuen fra Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Konsekvensene av klimaendringer er så store at det er vanskelig å fatte omfanget av det, sier leder av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen (V).

Ola Elvestuen på Venstres Landsstyremøte i Oslo 6. mars 2010.

Foto: Daniel Rugaas

Elvestuen viser til at nå må vi både kutte i klimagassutslippene og begynne å tilpasse samfunnet til klimaendringer.

– Klimaendringer vil komme som et resultat av menneskelig aktivitet. Nå må vi sørge for at utslippene i fremtiden er så lave som overhodet mulig, men vi må også begynne å få oppmerksomhet på forebygging av endret klima og klimatilpasning, sier Elvestuen.

Klimaendringene rammer ulikt avhengig av hvor robust natur og mennesker er i utgangspunkt.

– Spesielt for fattige mennesker vil klimarelaterte hendelser og endringer ha negativ påvirkning på levebrødet. Virkninger av klimarelaterte ekstremhendelser, så som hetebølger, tørke, flommer, sykloner og skogbranner, har vist at noen økosystemer og mange samfunn er sårbare for endringer i klimaet, sier Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**