Makt må flyttes ned

Idag kom ekspertutvalget for kommunereform med sin første delrapport. Venstre savner en tydeligere retning for hvordan flere oppgaver kan flyttes ned.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

– En kommunereform må innebære at oppgaver og myndighet flyttes fra staten og fylkeskommunene ned til de nye kommunene. Mer makt til lokaldemokratiet er en forutsetning for Venstres støtte til en kommunereform, sier stortingsrepresentant André Skjelstad, som er Venstres representant i Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Oppgaver må flyttes ned
Venstre ønsker å gjennomføre en kommunereform i inneværende stortingsperiode, og hilser velkommen ekspertutvalget sin rapport med anbefaling av kriterier for ny kommunestruktur.

– Venstre savner en tydeligere retning i ekspertutvalgets rapport for hvordan flere oppgaver kan flyttes ned til de nye kommunene. Dette er avgjørende for å sikre at en kommunereform gir mer lokaldemokrati, ikke mindre, sier André Skjelstad.

Venstre ønsker også en helhetlig vurdering av oppgavefordelingen mellom dagens tre forvaltningsnivåer – der dagens kommuner erstattes av større kommuner med mer makt, og dagens fylkeskommuner erstattes av større folkevalgte regioner.

Nytt folkevalgt nivå
Venstre har nylig bedt regjeringen utrede etablering av et nytt folkevalgt regionnivå som skal erstatte fylkeskommunen. De nye folkevalgte regionene skal være et selvstendig og fullverdig forvaltningsnivå — slik kommunene er det på lokalt nivå — med omfattende desentralisering av oppgaver, ansvar, myndighet og ressurser fra staten.

– Vi trenger større og sterkere regioner for å løse fremtidens utfordringer, og det er naturlig at en kommune- og regionreform ses i sammenheng, sier Skjelstad,

Les mer om Venstres syn på kommunereform her.

Representantforslaget om nytt folkevalgt nivå finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**