BU- og styremøte i Vestre Aker Venstre

Mandag 7. april kl 19 – 21 – Sørkedalsveien 148 / “FO-bygget” – Kantinen, 3. etg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


BU- og styremøte i Vestre Aker Venstre

Dato: 7. april 2014

Tid: Kl 19 – 21

Sted: Sørkedalsveien 148 / FO-bygget – Kantinen, 3. etg.

Kl. 19 – 20: BU-gruppemøte

Kl. 20 – 21: Styremøte

Saksliste styremøte:

09/14: Godkjenning av dagsorden

Espen Ophaug

Foto: Hans Andreas Starheim

10/14: Kveldens gjest: Espen Ophaug – Ny leder i Oslo Venstre, bystyremedlem og nestleder i Byutviklingskomiteen
Tema:
– Hovedskillelinjene i Oslopolitikken
– Nøkkelen til gjennomslag for Venstrepolitikk i bystyre & byråd
– Suksesskriterier for et vellykket valg i 2015

11/14: Programkomite for bydelsvalget 2015: Orienteringssak

12/14: Eventuelt

Meld gjerne fra til Hans Kristian Voldstad (Mobil: 907 75 807 E-post: [email protected]) om du kommer!

Vel møtt !

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**