God Solarepresentasjon på helgens Venstrelandsmøte

Sola Venstre sender i år to representanter til moderpartiets landsmøte som skal foregå på Fornebu denne helgen. Anja Berggård Endresen deltar på landsstyremøtet imorgen og skal sitte i redaksjonsnemda for politiske uttalelser på landsmøtet og Eli Aspen er også landsmøtedelegat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre setter menneskerettigheter på dagsorden i 2014. Venstres landsmøte har menneskerettigheter som tema. Dette har også preget både Venstres landskonferanse og års- og medlemsmøter i fylkene. Samtidig som dette hovedtemaet debatteres i plenum, blir det i tillegg lagt opp til parallelle sesjoner der politiske uttalelser om temaer som spenner fra fiskeripolitikk, utenrikspolitikk, lærlingeordningen til behovet for en egen klimalov skal både debatteres og fastslås.

Det blir spennende dager og Soladelagasjonen gleder seg til både å gå på talerstolen samt dele politiske erfaringer med partikollegaer fra det ganske land.

Sola Venstre

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**