Åpent møte om kommuneplanen onsdag 9. april

Forslag til ny kommuneplan for Oslo er sendt på høring. Dette er en plan som vil gjelde frem til 2030. Møtet på Grorud er en unik mulighet til å bli kjent med framtidas Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Åpent møte, kommuneplan

Foto: Bydel Grorud

Onsdag 9. april kl. 17.00 – 20.00 i aulaen på Grorud skole har du muligheten til å bli bedre kjent med forslaget til ny kommuneplan for Oslo. Dette er en plan som vil legge store føringer for uviklinga i Groruddalen de nærmeste 20 åra.

Byutviklings- og miljøkomiteen i Bydel Grorud, i samarbeid med bydelsadministrasjonen inviterer til et åpnet møte for bydelens befolkning i forbindelse med høring av kommuneplanen for Oslo kommune fram mot 2030.

Hovedmålet med møtet er å gjøre kommuneplanen kjent, samt å diskutere ulike sider ved planen. Høringsfristen til kommuneplanen er satt til 30. mai 2014.

Lars Olav Fosse er Venstres representant i Byutviklings- og miljøkomiteen. Om du har innspill til hva Venstre lokalt bør mene om kommuneplanen, er det bare å ta kontakt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**