Kommunereform

Sitat fra https://www.venstre.no/artikkel/50624

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


“I dag er kommunenes inntektssystem innrettet slik at små kommuner som slår seg sammen kan tape økonomisk. Det må derfor bli økonomisk gunstig for kommuner å slå seg sammen.”

“Av hensyn til Norges spesielle geografi kan det ikke settes en absolutt minimumsgrense for antall innbyggere i kommunene. Det må lages spesielle ordninger for øykommuner og andre kommuner der geografi gjør kommunesammenslåing mindre aktuelt.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**