Styre- og gruppemøte Frogner Venstre mandag 24.3.14

Dagens styre- og gruppemøtet ble benyttet til å diskutere helse- og velferdspolitikk med Venstres helsepolitiske talsmann på Stortinget, Ketil Kjensetn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


REFERAT:

Ketil Kjensetn innledet om sin bakgrunn og om arbeidet i Stortingets helse- og omsorgskomite. Han pekte ut noen hovedsatsningsområder for Venstre framover:
•rus
•psykiatri
•innovasjon i helsevesenet
•ledelsesutdanning i helsevesenet
•mindre byråkrati
•nye finansieringsformer

Frogner Venstre hadde i anledningen helsetemaet invitert helsepolitikere fra alle andre bydelslag og vi var så heldige å ha gjester fra Gamle Oslo og Østensjø.

Dialogen omhandlet helsekøer, hovedstadsprosessen, ledelsesutfordringer i helsevesenet, sykefraværsarbeid.

Til stede fra Frogner Venstre: Anne-Lise Bergenheim, Tore Wilken Nitter Walaker og Marit Kamøy.

Møtet ble avrundet med kun Frogner Venstres deltagere og en kort gjennomgang av BU-sakene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**