Styre- og gruppemøte i Frogner Venstre mandag 28.4.14 kl. 19-20:30

Agenda for møtet finner du nedenfor – vi minner om at alle medlemmer er velkommen på våre styre- og gruppemøter!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


AGENDA:

1. Fra sist.

2. Politiske saker
•BU
•Guri Melby på besøk

3. Organisatoriske saker
•kontingent 2014
•nærmiljøaksjon 2014

4. Framover
•nominasjon til BU og bystyre 2015
•programarbeid 2015

5. Eventuelt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**