Eddy Robertsen: Demokratisk utfordring

På Venstres landsmøte i dag fokuserte Eddy Robertsen på den demoktaiske utfordringen vi nå står overfor. -For drøye seksti år siden var omtrent hver femte stemmeføre borger medlem av et politisk parti. I 1980 var 15% medlemmer. For tyve år siden var tallet omtrent 10. Nå er det samme tallet 5%. Fem av hundre. Det er en skremmende utvikling, sa Eddy Robertsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Eddy Robertsen

Eddy Robertsen
Foto: Kåre Pettersen

Nedenfor gjengis Eddys innlegg i den generelle debatten:

Vi ser følgende problemstilling:
Skremmende, fordi det er den breie, folkelige involveringa som gir systemet legitimitet. Det er det at folk har følelsen av at de faktisk har innflytelse som gir nødvendig robusthet over tid.

Men vi ser altså at folks involvering i det demokratiske systemet svekkes i hele den vestlige verden, år for år.

De politiske partiene har en økende tendens til å lukke seg inne, til å bli en elite som drypper enkeltsaker ut til borgerne, saker man tror borgerne vil ha. De VIKTIGE diskusjonene foregår på bakrommet, mens det selvfølgelige kommuniseres ut. Politikere har blitt selgere og velgerne har blitt konsumenter.

Løsning
Derfor er jeg stolt av å være her på Venstres landsmøte. Jeg tror at vår vilje til å sette de store, vanskelige og vesentlige sakene på dagsorden, er en av grunnene til at vi opplever medlemsvekst.

Landsmøtetema: menneskerettar! Jeg blir så stolt at jeg nesten fryser på ryggen!

Det skal være forutsigbart hva Venstre mener, men la oss fortsatt tørre å fronte NYE saker. La oss være tøffe nok til å fortsette å være de som går i bresjen for de som sliter, for de som ikke har egen stemme, for de som trenger noen, men ikke nødvendigvis har massevis av talspersoner.

Vi skal vise folk at politikk er noe som gjelder oss alle, at det er verdifult både for enkeltindividet og fellesskapet at man engasjerer seg.

La oss være de som vil, tør og klarer å skape viktig og vesentlig politikk. La oss være de som vil, tør og klarer å engasjere folk med tanker om frihet, felleskap og rettferdighet. La oss være de som vil, tør og klarer å få folk til å bry seg om noe annet enn bare sine egne i-landsproblemer.

Vi vil ikke være den bortskjemte og apatiske politiske generasjon. Vi vil være de som tok tak og løfta oss ALLE til et nytt nivå. Sånn at de som kommer etter oss faktisk kan få det bedre enn oss sjøl. Noe mindre enn det vil være å erklære fallitt.

La oss, kjære landsmøte, være viktige og vesentlige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**