Venstres klimakur 2020

I dag la Venstres nestleder Ola Elvestuen frem en tiltakspakke som vil kutte de norske utslippene med 8,8 millioner tonn innen 2020. – Skal vi ha troverdighet som pådriver i det internasjonale klimaarbeidet må vi vise vilje og evne til å omstille samfunnet i klimavennlig retning på hjemmebane. Dette er vår løsning for å forsterke klimaforliket, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Tiltakene som ble lagt fram er rettet mot hver av de store utslippssektorene: Petroleum, industri, transport, jordbruk og bygg.

Tiltakene som ble lagt fram er rettet mot hver av de store utslippssektorene: Petroleum, industri, transport, jordbruk og bygg.
Foto: Marius Nyheim

Tiltakspakken ble lagt fram i dokumentet Venstres klimakur. Dokumentet er utarbeidet av stortingsgruppen og ble lagt fram på en pressekonferanse lørdag.

– For å nå målet i klimaforliket har Miljødirektoratet beregnet at Norge må kutte 8 millioner tonn innen 2020. Dette målet er ikke mulig å nå med dagens virkemidler. Gapet mellom forventede utslipp og mål for reduksjoner er stort, sier Elvestuen.

Tiltak mot utslipp
Tiltakene er rettet mot hver av de store utslippssektorene: Petroleum, industri, transport, jordbruk og bygg. Til sammen vil pakken kutte utslippene med 8,8 millioner tonn, og overoppfylle klimaforliket.

– For å oppnå merkbare kutt må vi elektrifisere store deler av norsk sokkel, øke CO2-avgiften og forsterke virkemiddelbruken i både industrien og transportesektoren, sier Elvestuen, som også leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Elvestuen vil blant annet ha 200 000 nullutslippsbiler på norske veien innen 2020.

Fullt mulig
– Venstres plan viser at det er fullt mulig å nå målet i klimaforliket, forutsatt at vi setter i gang med disse tiltakene nå, sier Elvestuen.

Venstre vil rulle ut tiltakspakken i løpet av inneværende fireårsperiode.

– Vi er utålmodige, og dette er planen vi kommer til å jobbe etter for å forsterke klimaforliket de neste fire årene. Alle tiltakene vi legger frem her er grundig utredet, så nå dreier det seg om å gjennomføre politikk for å oppnå raske utslippskutt.

Les hele Venstres klimakur her.

 Ola Elvestuen legger frem Venstres klimakur på landsmøtet 2014.

Ola Elvestuen legger frem Venstres klimakur på landsmøtet 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**