Gjennomslag for Oslo delegasjonen og Frogner Venstre på landsmøtet

Frogner Venstre og Oslo delegasjonen fikk gjennomslag for mange forslag i den politiske uttalelsen om “Generasjonsregnskapet”:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


HVA FIKK VI GJENNOMSLAG FOR PÅ LANDSMØTET?

Et landsmøte er til veis ende — det er på tide å takke for laget til Oslo delegasjonen som jobbet fram mange viktige saker – særlig på temaene bærekraftig velferdsstat og menneskerettigheter!

Det har vært intense dager med hard jobbing — og veldig lærerikt for de av oss som var nye på dette landsmøtet.

Det vi har oppnådd — innenfor «Generasjonsregnskapet» og spesielt sykefravær er følgende:
Arbeidslivstilknytningens betydning for velferdsordningenes bærekraft er slått fast i dagens vedtak
Vi vil jobbe for å legge oss på samme linje som OECD i forståelsen av ekskludering fra arbeidslivet som et generasjonsproblem — ikke bare som et kortsiktig kostnadsproblem
Støtte til økt bruk av graderte sykemeldinger — et kunnskapsbasert og omforent tiltak
Vi har ikke endret på fjorårets vedtak om å ikke ta i bruk normerte sykemeldinger – dette betyr at Venstre er på linje med fagbevegelsen og fagmiljøene i dette spørsmålet og dermed er i en utmerket forhandlingsposisjon når spørsmålet om normerte sykemeldinger skal finne sin utforming i den nye IA-avtalen.
Landsmøtet har avvist å gå inn for et prosentvis kutt i sykelønnsordningen — Venstre står fast på det som er programfestet i Stortingsvalgprogrammet om å vurdere endringer i sykelønnsordningen, men vi har ikke forpliktet oss til et bestemt kutt i sykelønna
Venstre har i sitt Stortingsvalgprogram at TULT (tidsubegrenset lønnstilskudd) skal gjelde for alle arbeidsgivere — også familiebedrifter. Dette er tatt med i dagens politiske uttalelse.

Dette er et strålende resultat! Dette hadde vi ikke fått til om vi fra Frogner og Oslo delegasjonen ikke hadde orket å diskutere, være uenige, fremme forslag, file og slipe om og om igjen.

Forskjellen på å være i opposisjon (som vi var da vi lagde Stortingsvalgprogrammet) og å være i posisjon som vi er nå — er at nå vil det Venstre sier bli lagt merke til og tatt på alvor! Det har ikke vært så vanlig før — Venstre var ikke toneangivende og leverte ikke bidrag som ble tatt på alvor. Nå er Venstre i posisjon — Venstre blir hørt og tatt på alvor. Da må vi finne oss i at det blir stilt krav til våre politiske løsninger om at de skal være relevante og kunnskapsbaserte — det skal vi ta på alvor!

Makt følges av ansvar — ansvar for både innhold og kommunikasjon! Å se sykefraværsproblematikken og kutt i sykelønn (isolert) som et godt tiltak fordi det reduserer kostnadene — er en farefull vei å gå (som Inger Noer påpekte i sin replikk). Vi kan velge å gjøre det — men vi kan da risikere å fremme en politikk som forsterker sosial ulikhet, hindrer likestilling og som er grunnleggende imot folks rettsfølelse. Venstre kan ved å gå høyt ut med et forslag om kutt i sykelønnen, lage seg sin egen «reservasjonsdebatt» – anbefales ikke

Helt til slutt — vi gleder oss til fortsettelsen på vårt samarbeid som handler om å få en så god, relevant og kunnskapsbasert helse- og velferdspolitikk som mulig! Det vil bli lagt merke til!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**