– Vold og tyveri skal ikke forekomme på hospitsene

Det sier medlem i Helse og sosialkomiteen, Erlend Horn (V) etter BAs avsløringer om at det fremdeles er store problemer med kommunens hospits-bruk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Erlend Horn

Foto: Hildegunn Holtet

– Bruk av hospits er i utgangspunktet en fallitterklæring om at vi ikke har et godt botilbud.

Når vi først skal bruke det bør vi ha nulltoleranse for avvik fra avtalene som er inngått, sier Horn.

– Det er bra at det er blitt bedre etter kvalitetsavtalen, men når vi sammenligner med situasjonen før, spesielt tilfellet Bergenshjemmet, skulle det strengt tatt bare mangle.

Han mener kommunen bør ha en lav terskel for å benytte kortsiktige alternativer til hospits, som hotellovernattinger, dersom det kommer frem at et hospits ikke drives punkt og prikke.

– Vold, innbrudd og stjeling skal ikke forekomme, og det er eierne som har påtatt seg at ansvar for å forebygge det ved å drive en slik virksomhet, sier han.

Horn mener målet på sikt må være å avskaffe all hospitsbruk.

– Skal det være realistisk må vi som politikere ta ambisiøse grep allerede i den kommende boligmeldingen. Venstre satt av 107 millioner kroner ekstra til sosiale boliger i vårt alternative budsjett i fjor. I forbindelse med boligmeldingen vil sette et konkret mål for når hospitsbruken skal avskaffes i Bergen kommune og hvilke tiltak som må gjennomføres for å nå dette målet.

Les hele saken på side 5 i Bergensavisen søndag 6. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**