Fullt gjennomslag for Venstre i høringsuttalelse om reservasjonsrett

Et enstemmig kommunestyre stilte seg bak Venstres tilleggsforslag til vedtak om høringsuttalelse i møtet mandag 07.04.14…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Inge Pettersen

Inge Pettersen

Kommunestyret i Svelvik behandlet høringsuttalelsen til regjeringens lovforslag i sitt møte 07.04.14. I et innlegg til kommunestyret uttalte møtende vararepresentant Inge Pettersen følgende:

Under forhandlingene mellom de borgerlige partiene etter Stortingsvalget i fjor var det et punkt som Venstre ikke kunne være med på. Og det er en reservasjonsordning for fastleger, som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort. Dette punktet i regjeringsplattformen står uten Venstres signatur.

Venstre ønsker ikke å åpne opp for en reservasjonsspiral og samvittighetsgallei, der både leger og andre yrkesgrupper skal kunne reservere seg mot å levere lovpålagte, rettighetsfestede tjenester med henvisning til egen samvittighet eller religiøse overbevisning. Den lovendringen som nå er ute på høring, og som kommunestyret i Svelvik i kveld skal si sin mening om, vil skape presedens i så måte.

Svelvik er en liten kommune, og desto viktigere er det at vi har legetjenester som favner alle svelvikinger. Fastleger som ønsker å drive praksis i vår kommune må være en tilgjengelig og profesjonell ressurs for hele kommunes befolkning, uansett hvilket behov for helsehjelp man har. Da kan det ikke være sånn at en lege ikke vil henvise til abort, en annen nekter å sette inn spiral og en tredje nekter å skrive ut p-piller pga. personlig overbevisning. Det er den galeien vi risikerer å begi oss ut på dersom vi ikke klart og tydelig tar avstand fra regjeringens forslag til endringer i lovverket.

Retten til abort har vært lovfestet siden 1975, og den ble kjempet frem. Nå ønsker regjeringen å utvanne denne rettigheten. Venstres klare svar er at det å jobbe som fastlege ikke er noen menneskerett, i hvert fall ikke i Svelvik!

Vi legger derfor frem et tilleggsforslag om nytt punkt 4 i denne saken, som lyder som følger:

“Dersom regelendringen blir en realitet vil Svelvik kommune motsette seg inngåelse av reservasjonsavtale med leger som ønsker å praktisere i kommunen.”

Forslaget ble, til manges overraskelse, enstemmig vedtatt av kommunestyret. Ja, til og med KrF’s representant stemte for! Kommunens høringsuttalelse lyder da som følger:

1. Svelvik kommune ser det ikke som ønskelig å endre lovverket i tråd med de forslag Helse- og omsorgsdepartementet legger frem i høringsutkastet.

2. Svelvik kommune ønsker at kvinner i en sårbar situasjon skal møte en fastlege som lytter til spørsmål og gir god og objektiv informasjon uavhengig av legens personlige synspunkter på svangerskapsavbrudd.

3. Dersom regelendringen blir en realitet er det viktig som Helsedepartementet foreslår å tilgjengeliggjøre hvilke fastleger som benytter seg av reservasjonsmuligheten.

4. Dersom regelendringen blir en realitet vil Svelvik kommune motsette seg inngåelse av reservasjonsavtale med leger som ønsker å praktisere i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**