– Skrot Datalagringsdirektivet

Aftenposten melder idag at EU-domstolen har konkludert med at Datalagringsdirektivet er i strid med EUs charter om grunnleggende rettigheter. Venstre mener det må få konsekvenser for norsk politikk og ber regjeringen skrote Datalagringsdirektivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Dommerne i Luxembourg har konkludert med at EUs datalagringsdirektiv er i strid med EUs charter om grunnleggende rettigheter, ifølge Aftenposten.

Varsler forslag i Stortinget
Venstre har hele tiden vært motstander av Datalagringsdirektivet. Direktivet er personvernfiendtlig og næringsfiendtlig. Venstre ber nå regjeringen skrote Datalagringsdirektivet og varsler forslag i Stortinget.

 Venstre mener at EU-dommen må få konsekvenser og varsler forslag i Stortinget om at implememteringen av DLD i Norge stanses.

Venstre mener at EU-dommen må få konsekvenser og varsler forslag i Stortinget om at implememteringen av DLD i Norge stanses.
Foto: Tormod Rossavik

– EU-dommen må få konsekvenser for norsk politikk. Regjeringen må sørge for at vi ikke innfører det personvernfiendtlige og næringsfiendtlige datalagringsdirektivet i Norge, sier Venstreleder Trine Skei Grande som varsler forslag i Stortinget om å avvikle alle planer om å implementere direktivet i Norge.

– Vi bør skrote hele datalagringsdirektivet. Det er dyrt og det legger til rette for informasjon på avveie. De millionene det koster burde vi heller bruke til å styrke personvernet enn å svekke det. Jeg forutsetter at de partiene på Stortinget som var for innføringen av Datalagringsdirektivet tar EU-dommen inn over seg og snur i spørsmålet om innføring av DLD i Norge, sier Grande.

Ber Justisministeren stå ved sine ord
«Jeg mener at datalagringsdirektivet egentlig handler om hva vi oppfatter at frihet er. Vi skryter av å være en nasjon hvor individet er fritt og rettssikkerheten godt ivaretatt. Etter min oppfatning er frihet fra overvåking en helt grunnleggende del av frihetsbegrepet.». Sitatet kunne vært fra hvilken som helst Venstre-politiker, men det er det ikke. Det er fra nåværende justisminister Anders Anundsen fra Stortingets debatt om datalagringsdirektivet for tre år siden.

– Nå har den samme Anundsen alle muligheter til å sikre friheten. Han som for tre år siden sa at «Stortinget vedtok et klart brudd med norske frihetsprinsipper, og kanskje er bruddet også så alvorlig at det rokker ved selve fundamentet i Grunnloven.» har alle muligheter til å sikre at fundamentet i Grunnloven fortsatt består. Jeg forutsetter at Justisministeren står ved sine ord, sa Venstrelederen i sin tale på Venstres landsmøte i helgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**