Liberalisme på norsk

Venstres Sveinung Rotevatn ga i dag ut boka «Liberalisme på norsk». – Rotevatn skriver interessant og godt. Dessuten er klubben av norske politikere som har skrevet bøker som ikke handler om oss selv, men om politikk, den er ganske liten, kommenterte SVs Bård Vegar Solhjell på Dagsnytt 18.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 - Etter å ha skrevet mye de siste årene, alt fra twittermeldinger på 140 tegn til kronikker på 5000, har det vært gøy å samle tankene og gi ut en lengre tekst.

– Etter å ha skrevet mye de siste årene, alt fra twittermeldinger på 140 tegn til kronikker på 5000, har det vært gøy å samle tankene og gi ut en lengre tekst.
Foto: Fotograf Vidar Helle

Dommen fra DNs kommentator Kjetil Wiedsvang lyder slik: «Formen (er) manifest, ikke dyptpløyende politisk analyse. Det er såpass mye moderne, vestlig, sekulær og urban sunn fornuft, fordelt på 19 sider, at det igjen reiser spørsmålet om hvorfor så få stemmer på Rotevatns parti.»

Hør debatten – les kronikk
Hør også Rotevatn og Bård Vegar Solhjell (SV) diskutere liberalisme på NRK Dagsnytt 18.
Les Rotevatns kronikk om datalagringsdirektivet: Det er inga skam å snu, Erna.

Debattbok
«Liberalisme på norsk» er en debattbok. Den drøfter en rekke politiske spørsmål, fra problemstillinger noen kan mene er smale og sære, som surrogati og skolegudstjenester, til spørsmål mange mener er så store at de blir uhåndgripelige, som klimaendringer og velferdsstatens bærekraft. Fellesnevneren for debattene er at de er sterkt ideologiske, og at liberale og konservative argumenter ofte står mot hverandre.

Bestill boka fra Ark/Civita.

Ti år – ikke bare dager
– Etter å ha skrevet mye de siste årene, alt fra twittermeldinger på 140 tegn til kronikker på 5000, har det vært gøy å samle tankene og gi ut en lengre tekst. Jeg skriver fordi jeg er opptatt av liberal ideologi, og mener overordnede diskusjoner er viktige. Vi må klare å tenke ti år frem, ikke bare ti dager. Globaliseringen, overvåkingssamfunnet og velferdsstatens bærekraft er blant utfordringene som krever gode, liberale svar, sier Rotevatn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**