Solid støtte til godt prosjekt

I gårsdagens Helse- og omsorgsutvalg var demenskoordinator Marit Kristiansen tilstede og orienterte om et nytt prosjekt, finansiert via eksterne midler fra Helsedirektoratet: Støtte i hverdagen for pårørende til demenssyke. Venstres Maria Serafia Fjellstad var svært fornøyd med prosjektets innhold, og bejublet initiativet som sikret eksternfinansiering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Maria Serafia Fjellstad

Foto: Martin Kaarby

Marit Kristiansen fikk også gjennom spørsmål fra utvalget fortalt litt om det helhetlige tilbudet til pasienter med demenssykdom i Harstad, og også om planene om oppstart av demensteam. Venstres Maria Serafia Fjellstad har tidligere uttrykt støtte til både oppstart av demensteam og videreutvikling av dagtilbudet ved Stangnes sykehjem.

Prosjektet om støtte til pårørende er på mange måter en slags startpilot på et demensteam, som allerede før oppstarten av dette får prøvd ut noen av funksjonene et demensteam kan ha. Prosjektet skal tilby veiledning og støttesamtaler til pårørende, videre også gjennom grupper erfaringsutveksling med andre i samme situasjon, og gjennom lavterskeltiltak som turgruppe og kafedrift aktivitet for både den syke og den friske. I tillegg vil tilbudet også kunne tilby kortere avlastning i hjemmet. Prosjektet tar sikte på samarbeid med Demensforeningen, i tillegg til frivillige – og søker absolutt fortsatt flere frivillige.

Venstres representant satte stor pris på orienteringen, og understreket hvordan dette prosjektet knytter sammen forebygging og behandling, frivillige og kommunen, og utvider omsorgstrappa. Maria Serafia Fjellstad uttrykte også at tiltakene som ligger på vent av økonomiske årsaker; demensteam og videreutvikling av dagtilbudet på Stangnes sykehjem, fortsatt må ha et fokus – og at man også i dette års budsjettprosess vil jobbe for å få dette finansiert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**