Svært fornøyd med at helseministeren freder helsetilbud for papirløse

Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth ba helseministeren svare om FrP sitt forslag om å legge ned helsetilbudet for papirløse eller såkalt ulovlige innvandrere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth ba i helseminister Høie i Spørretimen svare på om det er aktuelt å legge ned helsetilbudet til papirløse og innføre meldeplikt for de helsearbeiderne som jobber der frivillig slik stortingsrepresentant Mazyar Keshvari tok til orde for på NRK Dagsrevyen onsdag 2. april.

Se innslaget på Dagsrevyen her.

Kjenseth mener forslaget er skremmende og ba helseministeren avklare om dette er regjeringen sin politikk på Kveldsnytt samme kveld.

Se innslaget på Kveldsnytt her.

Ikke regjeringens politikk

Ketil Kjenseth

Foto: Cathrine Dokken

– Kirkens bymisjon og Røde Kors driver et helsesenter i Oslo hvor innvandrere uten lovlig opphold får tilbud om gratis helsehjelp. I media har vi kunnet høre og lese at Fremskrittspartiet er svært kritisk til ordningen, og at man vil ta opp dette med regjeringen. Kan statsråden forsikre om at autorisert helsepersonell fortsatt skal kunne gi helsehjelp på frivillig basis til mennesker som oppsøker helsesenteret?, spurte Kjenseth.

I svaret forsikret Høie Stortinget om at helsetilbudet til papirløse ikke er ulovlig, at det ikke skal legges ned og at det ikke er aktuelt å pålegge meldeplikt for de helsearbeiderne som bidrar frivillig i dette arbeidet.

Les hele svaret fra Høie her. (spørsmål nr. 13)

Tilbudet består
– Jeg er svært tilfreds med at helseministeren nå slår ettertrykkelig fast at det uaktuelt å legge ned helsetilbudet til papirløse eller såkalt ulovlige innvandrere. Det er heller ikke aktuelt å pålegge helsearbeiderne noen form for meldeplikt til myndighetene slik FrP tok til orde for, sier Ketil Kjenseth

– Helseminister Høie slo fast at et flertall på Stortinget ikke betrakter dette helsetilbudet som ulovlig og han forsikret Stortinget om at organisasjoner som Røde Kors og Kirkens bymisjon fremdeles skal ha handlingsrom til å yte et slikt nødvendig helsetilbud. Det er Venstre svært fornøyd med fordi uansett hvilken status man har, skal man sikres nødvendig og akutt helsehjelp. Noe annet ville ha vært direkte uansvarlig og skremmende uanstendig for en humanitær nasjon som Norge, sier Kjenseth til NTB.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**