Har du forslag til kandidat til Miljøpris 2014?

Sogn og Fjordane Venstre delte ut sin Miljøpris for 2013 til Vevring og
Førdefjorden Miljøgruppe for deira innsats for å bevare miljøet i fylket, og
at dei gjennom aktivitetar og faktaopplysningar har gjort folk i fjordfylket
merksam på kva miljøøydeleggingar som held på å skje. Styret i Sogn og Fjordane ønskjer at lokallaga skal komme med forslag og grunngjeving til kandidatar eller organisasjonar i fylket som fortener fylkespartiet sin Miljøpris for 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Grønn post

Dersom de ikkje får høve til å halde medlemsmøte, så ber vi lokallagsleiarane sende dette ut til sine medlemmer, både lokallag og medlemmer kan sende inn forslag til kandidat.

Svarfrist er sett til fredag 2. mai. Send forslag til kandidat til [email protected].

Miljøprisen vil verte delt ut på miljødagen 5 juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**