Sandnes Venstre ser inn i spåkula

På kveldens uformelle og sosiale møte på Sandnes Brygge, satt praten løst og engasjement var stort. I flotte omgivelser og strålende solskinn våga de frammøtte seg ut på å se inn i spåkula i et forsøk på å se hvilke saksområder som vil bli viktige til neste års kommunevalgkamp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det som utkrystalliserte seg var følgende:
• kommunestruktur; forrige valgkamp var Sandnes Venstre det eneste partiet som våga seg utpå å si noe om kommunestrukturen. Denne gangen tror vi at alle partiene ta stilling til og uttale seg om dette

• kommuneparlamentarisme; denne styreformen skal voteres over i begynnelsen av neste kommunestyreperiode for endelig vedtak, og derfor alle parti ha tatt stilling til dette

• Ålgårdbanen; et av Norges aller beste samferdselsprosjekt ligger her lokalt og det er få, om noen, gode grunner til ikke å gjenåpne trafikken her. Traséen ligger klar og Jernbaneverket har planene og de økonomiske rammene klare. Med økt utbygning i Ålgård-området og ny E39, vil Ålgårdbanen være en styrke for hele regionen

• plan for skoleutbygging; Skeiene ungdomsskole må bygges opp fra bunnen, Bogafjell trenger en egen ungdomsskole og den nye bydelen som kommer på vestsiden av Gandsfjorden trenger en helhetlig plan der skoler og barnehager inngår. Alle disse interessene bør vi kunne ivareta — fordi det er et spørsmål om å ta oss råd til det for framtida vår sin del!

Programkomitéen har i alle fall nok å bite fingrene i og jobbe med i programprosessen. Vi ønsker dem allerede lykke til!

Håper vi ser dere igjen til hyggelig møte på Sandnes Brygge 15. mai!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**