Elevene ved Hoppern skole gjør oss stolte

Elevene ved Hoppern skole er uenige i kommunens felles ordensreglement, hva gjør de? De ber politikerne om å endre det. Det gjør oss stolte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det er et viktig prinsipp i demokratiet vårt at alle skal få muligheten til å si sin mening. Det er blant annet den muligheten som gjør at demokratiet fungerer som det skal, og det er vår plikt som politikere å høre etter og gjøre vurderinger i saker som angår felleskapet. Det er viktig at vi som er politikere tar barn og unge på alvor, spesielt i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget der 2/3 av navnet viser til dere og deres situasjon direkte.

Skolegard

Foto: ?

I 2010 vurderte politikerne at det er lurt at alle skolene i kommunen har ett ordensreglement å forholde seg til, nå er dere uenige – og det gjør at vi må tenke igjennom det på nytt. Vi kan ikke love dere at det blir som dere vil, men dere skal vite at vi som er politikere setter pris på henvendelsen og at den blir behandlet like ordentlig som alle andre henvendelser.

Det politiske systemet vårt fungerer på en måte som gjør at behandling av saker tar tid, dere vil nok bli utålmodige med oss. Dere har dårligere tid enn oss, dere går ikke så mange år på Hoppern ungdomsskole og vil gjerne oppleve endring med en gang. Vi forstår utålmodigheten, men mener samtidig at det er viktig at vi får sett på alle sider av saken for å gjøre det som er best – for alle.

Statue, skolebarn

Foto: Marianne Wethal

Hvis vi bestemmer å endre på ordensreglementet slik dere ønsker, håper vi at dere husker at det var dere som fikk snøballen til å rulle og at det var veldig bra for de elevene som får nyte godt av det. Hvis det ikke blir som dere ønsker, håper vi at dere husker at dere “hoppet i det” og viste oss som er politikere hva dere mener. Og vi håper dere også husker at initiativet ble satt pris på, og at vi ønsker engasjementet deres velkomment.

Tregheten er treghet på både godt og vondt. Men vi lover at vi skal vurdere saken etter beste evne, og håper at dere vil komme og høre på når vi behandler den. Deres innspill og tilstedeværelse er viktig for oss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**