— Hvor går terskelen for at hospits er uforsvarlig?

Venstre krevde svar om bruken av midlertidige botilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Tidligere denne måneden skrev BA at en rapport fra Fylkesmannen viser at flere av beboerne på de midlertidige botilbudene i Bergen føler seg utrygge.

Beboerne oppgir at det forekommer åpenlys bruk, kjøp og salg av rus, samt tyverier, trusler og vold.

Den samme rapporten fra Fylkesmannen avdekket også at Bergen kommune har gjort for lite for å øke kapasiteten på de midlertidige botilbudene, og at det derfor til tider ikke er mulig å fremskaffe individuelt tilpassede botilbud.

Horn3

Foto: Mathias Fischer

I bystyremøtet onsdag stilte Erlend Horn (V) spørsmål til byråd for bolig, område og sosial, Dag Inge Ulstein (KrF), om hvilken terskel de legger seg på i vurderingen om et hospitstilbud er forsvarlig å benytte.

I tillegg ville Horn vite om målet er å fjerne all bruk av hospits i Bergen, og i så fall innen hvilken tidshorisont dette kan være realistisk.

— Bruk av hospits har dessverre vært en nødvendighet, men spørreren er også av den oppfatningen av at det er en fallitterklæring, og at målet må være å avskaffe bruken av denne typen botilbud, sa Horn.

Ulstein begynte med å si at de midlertidige botilbudene kommunen tilbyr i dag er underlagt kvalitetsavtaler, der kommunen har mulighet til både å gjennomføre kontroller og gi sanksjoner.

— Det har vært en betydelig kvalitetsutvikling i midlertidige botilbud. For ti år siden var hospitsene fullstendig uregulerte, det fantes flere titalls av dem på et ukjent antall adresser. Nå har vi avtaler med noen få aktører, med kvalitetsavtale som sikrer at bygningene er regulert til formålet, tar ivare brannsikkerheten, hygienen og med nattevakt, sa Ulstein.

— Terskelen for hva som er forsvarlig er at tilbyderen oppfyller kravene i denne kvalitetsavtalen.

Utfordrende brukere
Ulstein sa at han er kjent med utfordringene knyttet til noen av disse tilbudene, men sier at det i stor grad handler om målgruppen for disse midlertidige botilbudene, ikke leverandøren.

— Det er brukere som er involvert i narkotikarelatert aktivitet, med påfølgende kriminelle handlinger og utrygghet, sa Ulstein.

Han understreker at kommunen jobber med et ambisiøst boligprogram for å gi tilpassede, permanente boliger til mange av de som i dag bor på de midlertidige botilbudene.

— Målet er å minimere bruken av midlertidige botilbud til et minimum, men det vil alltid finnes noen som i en kortere periode har behov for et slikt tilbud. Men da er målet at botiden skal bli kortest mulig før man kan finne et permanent botilbud.

Horn var ikke helt fornøyd med det svaret, og ville vite om byråden mente at terskelen for uforsvarlig allerede var oversteget på de midlertidige botilbudene i dag.

— Vi har mulighet til å følge opp kvalitetsavtalene og føre tilsyn, og det gjør vi også, svarte Ulstein.

Les hele saken på BA.no her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**