Hvorfor kriminalisere fattiges bønn om hjelp?

I 2005 ble løsgjengerloven og forbudet mot tigging opphevet etter forslag fra Venstres justisminister Odd Einar Dørum. Løsgjengerloven og tiggerforbudet ble innført i 1907!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Fattigdom

Høyre og Frp mener dagens regelverk ikke gir kommunene tilstrekkelige virkemidler egnet til å forebygge kriminalitet, sørge for ro og orden, samt sikre innbyggerne trygghet i hverdagen. Regjeringen foreslår at kommunene skal kunne forby tigging på offentlig sted. For Venstre er det en grunnleggende rett å be et annet menneske om hjelp. Det er ikke dokumentert noen klar sammenheng mellom tigging og kriminalitet. Vi har et tilstrekkelig regelverk for å hindre forsøpling, overnatting på offentlige steder og menneskehandel. Et medmenneske som i nød sitter på gaten og ber om en del av vår økonomiske rikdom skader ingen. Før var det våre egne rusavhengige som satt der i mangel av et tilbud fra storsamfunnet. I dag er mange av tiggerne romfolk. Romfolket er den mest undertrykte og forfulgte folkegruppe i Europa. Forslaget om å forby tigging blir fremmet fordi romfolk reiser til oss for å be penger til seg selv og sin familie i hjemlandet. Romfolket utsettes for offentlig diskriminering og hatefulle ytringer fra noen politikere. For Venstre er tigging en utfordring som må møtes med sosiale virkemidler; ikke renovasjonspolitikk. Den eneste liberale og humane løsningen på de utfordringer tiggingen medfører er å håndtere det som et sosialt problem og løse det med sosiale virkemidler. Romfolkets situasjon må bedres av de europeiske landene i fellesskap. EU har en handlingsplan for å bidra til å bedre romfolkets situasjon gjennom utdanning, arbeid og praktisk sosialpolitikk. Venstre mener Norge aktivt må bruke EØS-avtalen i samarbeid med bl. a. rumenske myndigheter for å bedre romfolkets situasjon ved å iverksette praktiske hjelpetiltak f.eks. i regi av Frelsesarmeen. Kriminalitet skal bekjempes uavhengig av hvem som begår klriminalitet enten det er menneskehandel, lommetyveri eller ordensforstyrrelse. Lokalt bør vi i samarbeid med engasjerte enkeltpersoner og frivillige organisasjoner finne praktiske løsninger for å sikre akseptable sanitære forhold og tilfredsstillende mulighet for overnatting slik Venstres varaordfører i Skien og Bjørn Erik Kristiansen i Porsgrunn har gjort.

Johan Tønnes Løchstøer

Johan Tønnes Løchstøer,
Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**