Spørsmål i fylkestinget

Til fylkesutvalgets møte vil jeg stille disse spørsmålene:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


1. Hvorledes har tilbudet om etterutdanning av vår ansatte i den videregående skolen i Telemark vært kommunisert/markedsført ?

2. Hvor mange og innen hvilke fagområder har ansatte meldt ønske om etter- og videreutdanning? (Jeg overlater til deg en fornuftig detaljeringsgrad.)

3. Vil alle få tilbud innen de økonomiske rammer som ligger i fylkeskommunenes budsjett?

4. Dersom det er meldt flere ønsker om etter og videreutdannelse enn de økonomiske rammene gir grunnlag for, vil fylkesordføreren ta skritt for å øke rammene?

5. Dersom det er mindre ønske om etter- og videreutdannelse innenfor områder som prioriteres; digital kompetanse og realfag, hva vil fylkesordfører gjøre for å få flere søkere.

Johan Tønnes Løchstøer

Johan Tønnes Løchstøer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**