Frognerbadet = områdebad!

Frogner Venstre vil jobbe aktivt for at Frognerbadet skal gis status som områdebad i den nye Bademeldingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Den nye Bademeldingen definerer et hovedbad og to områdebad i Oslo i løpet av få år. Hovedbadet skal ligge på Tøyen og være en del av Tøyensatsningen. Hvor de to områdebadene skal ligge, er ikke avgjort ennå. Saken vil komme opp til diskusjon i bystyret i løpet av juni måned.

Frogner Venstre vil jobbe aktivt for at Frognerbadet skal få status som områdebad og på sikt bli et helårsanlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**