Økte konsesjonsgrenser og økt dyrevelferd

Venstre har blitt enige med regjeringen om å øke konsesjonsgrenser for slaktekylling og kalkun, og å skjerpe reglene som sikrer dyrevelferden. — Denne avtalen medfører at næringen får bedre lønnsomhet, og at dyrene får bedre tilsyn, uttaler stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 - Avtalen sikrer god dyrevelferd, sier Sveinung Rotevatn.

– Avtalen sikrer god dyrevelferd, sier Sveinung Rotevatn.
Foto: cc

Regelendringen innebærer at grensene for konsesjonsfri drift økes fra 140 000 til 280 000 slaktekylling per år.

– Regelendringen innebærer at det blir enklere å drive på heltid med kyllingproduksjon. Dagens tak er bare nok til et halvt årsverk. At bønder kan drive på heltid er bra i seg selv, men ikke minst av hensyn til dyrevelferden, uttaler Rotevatn.

Bedre dyrevelferd

I tillegg til å heve taket på konsesjonsgrensene, innebærer regelverksendringen også at det stilles strengere krav til dyrevelferden i næringen. Kravene til areal og gjødselspredning blir like strenge som i dag, mens antall obligatoriske veterinærbesøk dobles, og trappetrinnsmodellen som fastslår hvor mye kyllinger du har lov å produsere strammes inn. Det siste innebærer at man må ha flere innsett med klasse a (tilsvarer god dyrevelferd) før man kan oppskalere driften, og at man får strengere krav til reduksjon i produksjonen (nedskalering) dersom dyrevelferden har vist se å være kritikkverdig.

– Venstre er opptatt av å ha et landbruk som sikrer god dyrevelferd, og i denne avtalen har Venstre fått fullt gjennomslag, sier Rotevatn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**