Trafikkdempende tiltak i Levanger by — bedre skilting

Andre N. Skjelstad stiller spørsmål til saferdselsministeren om bedre skilting for å redusere gjennomgangstrafikken i Levanger sentrum. Han etterlyser bedre skilting ved kryssene på Mule, Heir og Halsan hvor det kan skiltes til henholdsvis Levanger nord og Levanger sør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Venstres Karl M. Buchholdt har tidligere stilt et lignende spørsmål i formannskapet. Da var svaret fra ordføreren at saken flere ganger var tatt opp med Statens Vegvesen. Ifølge opplysninger gitt i forbindelse med utarbeidelse av den nye gatebruksplanen for Levanger sentrum ble det opplyst at den mest trafikkerte strekningen av Kirkegata i Levanger per 28.03.2012 hadde en ÅDT på 12000 biler.

Til sammenligning var ÅDT på E6, på strekningen mellom Heir og Magneten, 13200 ÅDT. Mye av trafikken gjennom Levanger sentrum er gjennomgangstrafikk. Redusering av gjennomgangstrafikken kan gjøres gjennom å sette opp skilt ved Mulekrysset, Okkenhaugkrysset og Magneten for å dirigere unødvendig gjennomgangstrafikk utenom byen.

Nordgående trafikk som skal til Røstad og Trekanten kan for eksempel kjøre av på Heir, i stedet for å ta av på Halsankrysset og kjøre gjennom byen. Dette forutsetter skilting ved Magneten og Heir. Likedan kan det skiltes bedre til Sykehuset Levanger og Moan slik at man kan dirigere sørgående trafikk videre langs E6 fra Mulekrysset til Halsankrysset, slik at de som kommer nordfra og skal til sykehuset eller Moan tar av ved Halsankrysset i stedet for å kjøre gjennom byen.

Gjennomgangstrafikken og tungtrafikken må i større grad dirigeres utenom sentrum av Levanger by. Bedre skilting, med for eksempel anvisning til henholdsvis Levanger sør og Levanger nord på E6, kan være en praktisk og konstruktiv måte å løse dette problemet på.

Mye av trafikken gjennom Levanger sentrum i dag er gjennomgangstrafikk som like godt kunne brukt E6 som sin hovedvei — alt etter om de skal på nordsiden eller sørsiden av Levanger by.

Spørsmål til samferdselsministeren
Betydelige deler av trafikken på E6 går i dag gjennom Levanger sentrum.
Vil samferdselsministeren vurdere bedre skilting på E6 ved vegkryssene Halsan, Heir og Mule, slik at denne trafikken dirigeres utenom bykjernen og frem til sitt bestemmelsessted på henholdsvis nordsiden og sørsiden av byen?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**