IDAG: Møte i formannskapet

I dag har formannskapet i Eidsvoll møte i formannnskapssalen på rådhuset i Sundet, kl. 18.00. Blant sakene er spørsmålet i deltagelse i prøveordning med stemmerett for 16- og 17-åringer, og forslag til kommuneplanens arealdel 2013-2024 som oppfølging av offentlig ettersyn. Se sakslisten her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


FORSLAG TIL SAKSLISTE

PS 14/40 (14/1031) Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015

PS 14/41 (08/1186) Forslag til kommuneplanens arealdel 2013-2024 – Oppfølging av offentlig ettersyn

PS 14/42 (14/1252) Utvalg for næring, plan og miljø. Suppleringsvalg av varamedlemmer for Høyre

PS 14/43 (13/3892) ØRAS – revisjon av selskapsavtale

PS 14/44 () Eventuelt

PS 14/45 () Informasjon fra rådmannen

Du kan lese innkallelsen og sakspapirene her.

Hvem som er medlemmer i formannskapet ser du her. Venstre er ikke representert med fast medlem.

NB! Husk at møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**