IDAG: Møte i grunnlovskomiteen

I dag har grunnlovskomiteen i Eidsvoll møte på rådhuset i Sundet kl. 16.30. På sakskartet står status for forberedelsene til grunnlovsjubileet. Knut Bakkehaug er Venstre medlem i komiteen. Se sakslisten her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


SAKSLISTE:

PS 14/7 () Orientering om status for gjennomføring av Grunnlovsjubileet Vis Vis
PS 14/8 () Eventuelt

Du kan se innkallelsen og lese sakspapirene her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**