Lund kommune fikk besøk fra Stortinget

Onsdag 30. april fikk Lund Venstre besøk av Iselin Nybø (V) som er Rogaland Venstres representant på Stortinget. Hun sitter også i Kirke, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget som 1 nestleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Besøket startet med frokost på Cecilie’s konditori sammen med Lund Venstres John-Arvid Eik.
Her fikk Cecilie Skåland presentere sin lille bedrift og hvordan hennes konsept har blitt en suksess i godt samarbeid med Lund kommune og da spesielt kulturskolen.

Lund folkebibliotek har lokaler i samme bygg og ble et naturlig sted å besøke da Iselin sitter i styret i bibliotekforeningen.

I 2014 er det nøyaktig 200 år siden Grunnloven ble skrevet. Av denne grunn var et av hovedmålene med besøket, å ha 10 klasse ved Lund ungdomsskole i en samfunnsfag time.
Her var temaet grunnlovjubileet, hvordan livet på Stortinget er og generelt hvordan politikken er oppbygd og fungerer i praksis.
Elevene ble og utfordret til å delta med spørsmål og til å komme med innspill som kunne tas med tilbake til Oslo.

Det ble og tid til bedriftsbesøk hos Gilje Door på Moi der Iselin imponert kunne konstatere at
dørproduksjonen var langt framme innen data teknologi.

Leder i Lund bondelag (Per Kåre Kjørmo) og nestleder i Rogaland bondelag (Kjell Andreas Heskestad) fikk og benyttet anledningen til å få en god prat med Iselin utenfor lokalbutikken, etter en bli-kjent-tur i Hovsherad. Noe som er ekstra aktuelt nå i forbindelse med landbruksforhandlingene.

Egil Normann Eek viste villig rundt en begeistret stortingsrepresentant i det nye lundbadet.
Hun var tydelig positivt overrasket hvor godt lokale bedrifter stiller opp når et slikt prosjekt settes igang og at de ser viktigheten av folkehelse.
Hun uttalte at ved neste besøk, da blir badedrakta med!

Siste offisielle besøk for dagen ble omvisning ved tidligere Skåland skole ved Arne Skobba (tidligere rektor og leder i kommunens kontrollutvalg) . Det var en stor overraskelse for Iselins del , hvordan statlige midler kan sløses bort på denne måten.
“Disse bygningsmassene må da kunne brukes til noe” var hennes umiddelbare reaksjon.

Dagen ble avsluttet med middag på Moi hotell og medlemsmøte i Lund Venstre i etterkant.
Medlemmene fikk anledning til å ta opp lokale problemstillinger med Iselin. Både bekymring for Lunds lokale ambulanse og Flekkefjord Sykehus sin fremtid ble bl.a. tatt opp.

Iselin Nybø, Stortingsrepresentant fra Rogaland, var på rundreise i Lund. Avsluttet med kaffebesøk p

Foto: Kenneth Gjesdal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**