Bygg Sør-Innherred kommune

Det på tide å bygge en ny kommune på Sør-Innherred, skriver Levanger Venstres lokallagsleder Per Einar Weiseth(bildet) og gruppeleder Karl M. Buchholdt i et innlegg. De tar til orde for å slå sammen de tre kommunene Levanger, Frosta og Verdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Av Per Einar Weiseth – Leder i Levanger Venstre
Karl M. Buchholdt – gruppeleder i Levanger Venstre

Per Einar Weiseth

Foto: Fotograf Hattrem

Samkommunestyret behandlet nettopp en vurdering om å legge flere oppgaver inn i samkommunen. Saken har fått et etterspill gjennom at Verdalsordfører Bjørn Iversen (AP) er redd for de store låneopptakene i Levanger, mens Levangerordfører Robert Svarva (AP) mener ordførerkollega Iversen for å være redd for å tape makt. I tillegg har lokalmedia referert at representanter for Senterpartiet og Høyre er redd for Levangersmitte på Verdal og kommunalminister Jan Tore Sanner har i et intervju med Nationen gitt uttrykk for at samkommunemodellen skal avvikles.

Debatten har vært lite konstruktiv og tar ikke inn over seg diskusjon om i hvilken retning det sørlige Innherred skal utvikles i fremtiden. Det er derfor på tide at lokalpolitikerne i Levanger og Verdal setter sine personlige egeninteresser til side og tar fatt i problematikken om hvordan vi ønsker at Sør-Innherred skal se ut om ti, tjue og tretti år, og slår sammen de to kommunene. Vi bør også ta med en tredje kommune, Frosta, som har mange likhetstrekk med Levanger og Verdal — ikke minst i forhold til utfordringene innen primærnæringene.

Dagens kommunestruktur ble fastsatt på 1960-tallet. Siden den gang har samfunnet gjennomgått store endringer. Et stadig større arbeidsmarked er signifikant, og ikke minst — mange bedrifter i området betrakter hele eller deler av nabokommunen som en del av sitt hjemmemarked. I tillegg har kommunikasjonene i forhold til vei og jernbane forbedret seg kraftig. Det er derfor helt naturlig å slå sammen disse tre kommunene.

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

En sammenslått «Sør-Innherred kommune» vil bli den nest største kommunen i Trøndelag, Norges største landbrukskommune, Nord-Trøndelags største industrikommune og en betydelig handelskommune. Kommunen vil også inneholde fylkets største institusjon for høyere utdanning, være en betydelig aktør regionalt innen helse og bli en betydelig reiselivskommune, ikke minst i kraft av arbeidet som gjøres i tilknytning til Stiklestad, treshusbyen Levanger og arbeidet rundt Frostatinget.

Jeg er helt sikker på at tre kommunene har mye å tilføre hverandre. Kværner Verdal og Norske Skog er viktige hjørnestensbedrifter og store arbeidsgivere for arbeidstagere i alle kommunene. I en sammenslått kommune vil Verdal kunne bidra med sin kunnskap innen industri og innovasjon, Levanger vil kunne ta med seg sine kunnskaper om å være en viktig vertskommune innen prosessindustri, mens Frosta har et av Norges mest innovative landbruksmiljøer. La meg også ta med at Levanger har lang erfaring med å arbeide utviklingsorientert mot en stor og betydelig næringsmiddelindustri, samtidig som vi har annen interessant småindustri i alle de tre kommunene.

Levanger er Norges fjerde største landbrukskommune med stor volumproduksjon, mens Frosta er en landbrukskommune med høy innovasjonstakt. Dette er en næring som også er viktig på Verdal. Hvorfor ikke starte arbeidet med å bygge opp «Sør-Innherred kommune» som den kommunen som det mest utviklede, det mest innovative og det mest lønnsomme landbruket i hele Norge?
Samkommuner og interkommunale samarbeid har i mange tilfeller vært et blindspor. Ikke minst i form av at det har svekket lokaldemokratiet, styrket byråkratiet og produsert nye lag av byråkrati. Den blå-blå regjeringen har bebudet at de vil gjennomføre en kommunereform. Vi må ikke rygge inn i denne reformen, da er det bedre at vi møter den på en offensiv måte og gjør et ærlig forsøk slår oss sammen tidlig og frivillig.

En sammenslåing vil gi store fordeler og bedre tjenester til innbyggere. En ny kommune vil også være bedre i stand til å løse utfordringer innen samferdsel, skole, helse, næring, kultur og miljø. Fortsatt kan vi opprettholde sterke og gode tjenestetilbud i de gamle kommunene, og de tidligere kommunehusene kan fortsatt inneholde mange av de arbeidsplassene som er der i dag. En sammenslåing er ikke farlig, fordelene er store og ulempene små. Vi bør derfor i større grad begynne å forberede oss på tiden som kommer og ikke holde fast ved tiden som var. Det er derfor på tide å slå sammen de tre kommunene Levanger, Frosta og Verdal — slik at alle kan bli enda større vinnere i fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**